Najważniejsze sprawy kobiet – relacja z konferencji „Polka XXI w.”
Zdjęcie: Elżbieta Lachman

Najważniejsze sprawy kobiet – relacja z konferencji „Polka XXI w.”

W Warszawie trwa konferencja „Polka XXI w.”, podczas której managerki, aktywistki społeczne, ekspertki oraz przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej rozmawiają na najbardziej istotne tematy dotyczace kobiet i Polek. Wystąpienia gości konferencji i specjalistów są dedykowane gospodarce, rodzinie, demografii, zdrowiu, ekologii, edukacji, kulturze i postępowi technologicznemu.
 

Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata

 
Jako pierwszy odbył się panel dotyczący zagadnień związanych z demografią, w którym udział wzięli: Judyta Kruk – Rzecznik Prasowy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk – Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, prof. dr hab. Michał Michalski – Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz dr Marcin Kędzierski – Główny Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
 
Dyskutanci poruszyli zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodzin w dzisiejszej rzeczywistości. Zwracali uwagę na konieczność stworzenia rodzinom odpowiednich warunków rozwoju, m.in. ułatwień w zakupie mieszkań, prostych i sprawiedliwych zasad podatkowych, wyznaczenia długofalowych kierunków w odniesieniu do programów prorodzinnych i społecznych państwa.
 
Ważnym zagadnieniam poruszonym w trakcie dyskusji był ciągle hermetyczny i zbyt „urzędniczy" język komunikacji przedstawicieli organów państwa i samorządów z obywatelem. Nie pozwala on - w opinii uczestników dyskusji - m.in. na pozyskiwanie dla rodzin skutecznego wsparcia i korzystania nawet z juz istniejących udogodnień.
 
- Chodzi o czytelne komunikaty i instrukcje, jak korzystać z rozwiązań systemowych. Rodzice często nie wiedzą czego mogą się spodziewać, jakiego wsparcia mogą oczekiwać – mówiła Judyta Kruk – Rzecznik Prasowy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
 

Gospodarczy wymiar rodziny

870 KADR FOT ELA n
 
 
Nie pominięto też wpływu rodziny na zjawiska gospodarcze. Badaniem wzajemnych związków tego typu zajmuje się dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski – prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Naukowiec wykazał wpływ prawidłowo funkcjonujacej rodziny na procesy wzrostu gospodarczego. Natomiast jakakolwiek dysfunkcyjność rodziny - coraz częsciej obserwowana we współczesnym świecie - prowadzi do ekonomicznego upadku, twierdzi prof. M. Michalski. 
 
- Dom to „fabryka" kapitału ludzkiego. Jeśli nie będzie rodzin z dziećmi, autentycznych domów rodzinnych, w których dokonują się procesy wychowawcze i wprowadzanie młodego pokolenia do życia społecznego i gospodarczego – to cały rynek upadnie – stwierdził naukowiec.
 
Nawiązal też do rosnącej roli kobiet na rynku pracy. Z jednej strony aktywizacja zawodowa pań jest zjawiskiem pozytywnym, z drugiej rodzi pewne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Te zagrożenia powinny niwelować choćby odpowiednie przepisy rynku pracy oraz programy wsparcia maytek i rodzin z dziećmi.
 
- Mówi się o tzw. zablokowanej rewolucji - kobiety, które wkroczyły na rynek pracy realizują mniej zadań domowych - mówił prof. M. Michalski. I wyjaśniał, że choć pracują one na dwa etaty - zawodowy i domowy, o czym się często nie pamięta, to nie zawsze mogą sprostać wszystkim obowiązkom. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie mężczyzn w prace domowe.
 
- Badania potwierdzają, że większe zaangażowanie mężczyzn w domu przekłada się na większą dzietność – powiedział prof. M. Michalski.
 

Kobiety na rynku pracy i w domu

 
300 KADR 4 2022 05 31 4
 
O problemach kobiet na rynku pracy mówiła też Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. Poruszyła temat godzenia pracy zawodowej z macierzyństwem oraz pracy zdalnej jako elementu elastycznych zasad zatrudnienia.
 
- Przerwa zawodowa związana z narodzinami dziecka powinna być społecznie respektowana i doceniana - powiedziała minister B. Socha. - Potoczne twierdzenia o „siedzeniu w domu" są krzywdzące i nieprawdziwe - dodała. 
 
Do podobnych zagadnień odniosła się w osobnym wystąpieniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
 
- Kobiety potrzebują instrumentów umożliwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, dlatego m.in. wprowadzamy pracę zdalną do Kodeksu pracy - powiedziała M. Malag podczas wykładu „Rynek pracy w Polsce 2022 – szok i rewolucja".
 
Ministerstwo proponuje nowe zapisy, w mysl których pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.
 

Kobiety z dziećmi musiały opuścić swój dom

Nie zabrakło także tematów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę oraz eksodusem ponad 3 mln obywateli Ukrainy - głównie matek i dzieci - które znalazły schronienie i opiekę w Polsce. Ten bezprecedensowy w skali świata proces odbywa się na naszych oczach, a gotowość i skutecznośc niesienia przez Polaków pomocy swoim wschodnim sąsiadom budzi podziw cywilizowanej części społeczności międzynarodowej.
 
W panelu „Jak wojna wpływa na tożsamość obywateli Ukrainy i przyszłość ich kraju?" poswięconym sprawom ukraińskim udział wzięły zarówno deputowane do Rady Najwyższej Ukrainy -  Lesia Valentyniwna Zaburanna, Sołomija Bobrowska oraz Sofiya Romanivna Fedyna, jak i polskie posłanki na sejm - Agnieszka Ścigaj, Joanna Kluzik-Rostkowska i Anna Kwiecień.
 

Siła i kultura kobiet

Kolejne wystąpienia i panele dyskusyjne dotyczyły takich zagadnień jak rola kobiet w społeczenstwie i ich determinacja w osiąganiu celów i godzeniu pracy z dobrą kondycją rodziny, nastrojów społecznych Polek, zagadnień bezpieczeństwa energetycznego, zdrowia i edukacji.
 
600 FOT 3 ELA Kultura n
 
Natomiast w panelu dedykowanym kulturze wystąpili: dr Piotr Stankiewicz – filozof i pisarz, autor książki „My fajnopolacy, Daria Chibner – Szefowa Działu Kultury Nieoczywistej Klubu Jagiellońskiego, dr Marta de Zuniga – Dyrektor Instytutu Polskiego w Londynie, Barbara Schabowska – Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Krystyna Różańska-Gorgolewska – kurator w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie i kierownik Redakcji Kultury i Reportażu w Radiu Poznań, Dominika Chorosińska – Poseł na Sejm RP.
 

Nagrody dla najlepszych pań

Wieczorem odbędzie się uroczysta gala, podczas krtórej nagrodzone zoataną panie nominowane w konkursie „Polka XXI w." oraz w konkursie dla pracodawców „Fair to Women".
 
Organizatorem konferencji „Polka XXI w.” jest Fundacja Projekt PLPolskie Forum Rodziców jest partnerem konferencji.
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE POLKA XXI
 
CZYTAJ TAKŻE: 
 
 
Oprac. wit
Źródło: PAP, MRiPS, wnp.pl, materiały własne
Zdjęcia: Elżbieta Lachman, MRiPS
Fixed Bottom Toolbar