Czy Twoje miasto jest prorodzinne -  rusza konkurs „Samorząd PRO FAMILIA”

Czy Twoje miasto jest prorodzinne - rusza konkurs „Samorząd PRO FAMILIA”

Z drugą edycją konkursu „Samorząd PRO FAMILIA”, którego celem jest promowanie działań prorodzinnych realizowanych przez gminy startuje właśnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zapytaj swoich samorządowców czy staną w szranki.

Po trzy gminy

Prowadzony w dwóch etapach konkurs – jak informuje resort – jest skierowany do gmin z całej Polski. W pierwszym konkursowa kapituła zweryfikuje i oceni zgłoszenia poszczególnych samorządów. Co ważne, gminy swoje zgłoszenia (wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego integralną częścią jest ankieta oraz opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej) mogą wysyłać do końca marca. Formularze dostępne są TUTAJ.

Najpóźniej do 7 maja kapituła wybierze po trzy gminy, spośród gmin, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w każdej z kategorii (Gmina wiejska; Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców; Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców). Ponadto kapituła może wskazać też gminy, które będzie chciała extra wyróżnić w konkursie.

W drugim etapie konkursu minister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, wybiorą po jednej gminie w każdej z kategorii, które otrzymają zaszczytny tytuł „Samorząd Pro Familia”. Laureatów poznamy jeszcze w maju.

Polityka, ale prorodzinna

Jak zaznacza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin, niezależnie m.in. od ich statusu materialnego.

– Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny, w tym również małżeństwa i rodzicielstwa). Chcemy wyróżnić te gminy, które najlepiej realizują te zadania i tworzą odpowiednie warunki funkcjonowania wszystkich rodzin, a także powstawania nowych – czytamy.

Cele konkursu

Promowanie działań prorodzinnych w ramach zadań realizowanych przez samorządy gminne; promowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych jako podmiotów tworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin; wybór wiodących gmin, których działania w zakresie polityki prorodzinnej, przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być przykładem „dobrych praktyk” – to główne cele konkursu „Samorząd Pro Familia”.

Padnie rekord?

Przypomnijmy, to już druga edycja tego konkursu. Do udziału w ubiegłorocznej zgłosiło się łącznie 236 gmin, a laureatami zostali: Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów-Gorce, Otwock i Katowice.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia minister rodziny i polityki społecznej. Trafiły do Sędziszowa Małopolskiego, Grodziska Mazowieckiego oraz Gdyni. Samorządowcy z Kępic i Nysy otrzymali zaś wyróżnienia kapituły konkursu.

autor: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: gov.pl

Fixed Bottom Toolbar