Rodzina to przyszłość, czyli podsumowanie Polskiego Ładu 2021

Rodzina to przyszłość, czyli podsumowanie Polskiego Ładu 2021

RKO (Rodzinny kapitał opiekuńczy), dopłaty do pobytu w żłobkach czy klubach dziecięcych oraz zerowy PIT dla rodzin 4+ – to najważniejsze prorodzinne projekty w ramach ogłoszonego w maju 2021 r. Polskiego Ładu.

Jak wylicza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, liczba dzieci, które w ostatnich latach zostały objęte rządowymi programami wsparcia jest imponująca – to 6,5 mln dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”, 4,4 mln dzieci w programie „Dobry Start”, to też 3,6 mln aktywnych Kart Dużej Rodziny.

Zdaniem Marleny Maląg, szefowej MRiPS, w kontekście wyzwań demograficznych, z jakimi zmaga się nie tylko Polska, ale w zasadzie wszystkie kraje rozwinięte, polityka prorodzinna powinna być absolutnym priorytetem rządzących. – Wsparcie dla rodzin to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń, w przyszłość nas wszystkich – mówi minister.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Ważnym elementem Polskiego Ładu jest rodzinny kapitał opiekuńczy. Przypomnijmy, to nowe świadczenie przysługujące na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy. – To nawet 12 tys. zł wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Co ważne, nie będzie tu obowiązywało kryterium dochodowe, świadczenie nie będzie też opodatkowane – podkreśla Ministerstwo dodając, iż rozwiązanie to wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 r. – Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pobyt dziecka w żłobku

Co z dziećmi, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, np. pierwsze i jedyne w rodzinie czy też młodsze lub starsze, niż zakłada kryterium? W tym przypadku ustawa zakłada objęcie ich dofinansowaniem do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Jak czytamy, dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej, niż rodzic płaci za opiekę. Przykładowo jeżeli ponoszona przez rodzica opłata wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

– Podobnie jak świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, tak i dopłata do pobytu dzieci w żłobkach czy klubach dziecięcych ma na celu ułatwienie rodzicom małych dzieci spokojniejszy powrót do pracy – podkreśla minister Maląg.

Od kiedy dofinansowanie zacznie obowiązywać? Od 1 kwietnia 2022 r. – wtedy też będzie możliwe złożenie wniosku (taka sama droga jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego). Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwać z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., a pieniądze trafią bezpośrednio do placówki opieki.

PIT-0 dla Rodzin 4+

Kolejne prorodzinne rozwiązanie w ramach Polskiego Ładu to PIT-0 dla Rodzin 4+. – Przeznaczone jest dla wszystkich rodziców, niezależnie od faktu, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami oraz tego, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Programem zostaną objęci rodzice, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – czytamy na gov.pl. – Szacuje się, że skorzysta na tym ponad 110 tys. rodziców-podatników, zaś w portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł. PIT-0 dla Rodzin 4+ zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 roku.

Strategia demograficzna

Rok 2021 przyniósł także prezentację projektu Strategii Demograficznej 2040. – To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument mierzący się z niekorzystnymi trendami w obszarze demografii. Jej strategicznym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń – wskazuje szefowa resortu rodziny.

Jak podkreślają jego autorzy, projekt strategii został opracowany na podstawie dokładnej analizy czynników, które wpływają na dzietność w Polsce w oparciu o dane i wiedzę z ponad 650 źródeł z Polski i zagranicy w tym artykułów naukowych, raportów i badań opinii. – W rezultacie zidentyfikowanych zostało 10 obszarów najsilniej wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci. Autorzy proponują 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych – czytamy.

– Przyglądamy się młodym ludziom i badamy, co jest im niezbędne, by zakładali rodziny – podkreśliła minister. Tak powstała Strategia Demograficzna 2040. Na szczycie potrzeb znalazły się mieszkania, stąd gwarantowany wkład własny na mieszkanie, z możliwością umorzenia po przyjściu na świat kolejnych dzieci. Strategia zawiera też propozycje dotyczące polityki podatkowej – podkreśla szefowa resortu.

Urodziny „Rodziny 500+”

1 kwietnia 2021 r. 5-lecie swego istnienia obchodził program „Rodzina 500+". – W tym czasie wydarzyło się bardzo wiele, a życie wielu rodzin naprawdę zmieniło się na lepsze. Ostatnie lata udowodniły, że inwestycja w rodzinę opłaca się wszystkim. Udowodniliśmy, że „niemożliwe” jest możliwe. Od początku działania programu do końca 2021 r. do rodzin trafi blisko 175 mld zł wsparcia. To pokazuje skalę tej inwestycji w przyszłość kolejnego pokolenia – mówi minister Marlena Maląg.

Jak informuje Ministerstwo, od 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w programie „Rodzina 500+” – tak jak w przypadku programu „Dobry Start” obsługą programu zajmie się ZUS, a składanie wniosków będzie się odbywać wyłącznie drogą elektroniczną, zaś wypłaty będą przesyłane bezpośrednio na konta.

„Dobry czas dla rodzin”

Jak podsumowuje resort, rok 2021 zdecydowanie upłynął pod znakiem rodziny i nie tylko rozwiązania wprowadzane w ramach Polskiego Ładu są tego najlepszym dowodem. – Stawiamy na rodzinę, bo rodzina to przyszłość. To najlepsza inwestycja, która bez wątpienia zaowocuje w kolejnych latach. Nie możemy zejść z tej drogi, doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że obraliśmy dobry kierunek. Ostatni rok również jest tego dobrym przykładem – ocenia minister rodziny Marlena Maląg.

autor: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar