Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole
Zdjęcie: Pexels.com

Poradnik dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach, znalazły się w materiale przygotowanym w języku polskim i ukraińskim przez ministerstwo edukacji i nauki dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.
 

Co zawiera ten mini-poradnik?

Przede wszystkim informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. – Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy – informuje resort edukacji.
 
Jak czytamy w komunikacie, dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach, a brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. – Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym – podaje MEiN.
 
DALSZA CZEŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:
{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/Ibsnvxzb6yU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}
 

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.
 
Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
 

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologicznopedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m.in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.
 
Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?
__________
oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
zdjęcie: Pixabay
 
CZYTAJ TAKŻE:
Fixed Bottom Toolbar