Opracowano metodę sprawdzającą predyspozycje dzieci do popadania w e-uzależnienia
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Opracowano metodę sprawdzającą predyspozycje dzieci do popadania w e-uzależnienia

Fundacja Badań Społecznych (FBS) opracowała innowacyjny system weryfikacji predyspozycji dzieci i młodzieży do uzależniania się od mediów elektronicznych.
 

Jak sprawdzić niepokojące skłonności

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z zestawu kwestionariuszy opracowanych przez specjalistów ze Szczecina można sprawdzić, które z młodych osób i w jakim stopniu wykazują skłonności do popadania w uzależnienie od świata wirtualnego, zatracania się w nim i zamykania na kontakt ze światem rzeczywistym.
 
Pomysł jak monitorować stopień uzależnienia młodzieży od świata wirtualnego i urządzeń elektronicznych (tabletów, smartfonów, komputerów) został rozwinięty i opracowany w toku prowadzonego przez FBS w latach 2020-2021 projektu ,,Psychometryczny pomiar zjawiska nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież” w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
 

Dla kogo przeznaczona jest diagnostyka

W efekcie zrealizowanego projektu przygotowano zestaw narzędzi diagnostycznych identyfikujący problem nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież.
 
Mogą z nich skorzystać dzieci, rodzice i nauczyciele. Badacze dokonali podziału dzieci i młodzieży na dwie grupy wiekowe (6/7-14 lat i 15-19 lat) i przyporządkowali im - oraz rodzicom i nauczycielom wychowującym i uczącym dzieci i młodzież w danym przedziale wiekowym – odpowiednie zestawy kwestionariuszy.
 

Specjaliści od badania uzależnień

Raport podaje też opis zjawiska uzależniania się dzieci i młodzieży od mediów elektronicznych, przedstawia aktualny stan badań tego problemu oraz aktualnie dostępne narzędzia służące do diagnozy e-uzależnień. Jak podają jego autorzy, szacuje się, że problem e-uzależnień może dotyczyć od 1 do 4 proc. populacji świata. W dobie pandemii, nauki zdalnej i wszechobecności technik cyfrowych nasilają się niekorzystne zjawiska związane ze światem wirtualnym, które w największym stopniu dotykają najmłodszych pokoleń, jako największej grupy użytkowników Internetu i dedykowanych mu urządzeń.
 
Fundację Badań Społecznych ze Szczecina tworzy grupa psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i terapeutów uzależnień – praktyków, badaczy, wykładowców akademickich, pasjonatów. W centrum ich zainteresowań znajduje się człowiek jako jednostka i społeczeństwo jako zespół.

Pełen raport jest dostępny TUTAJ.
 
oprac.: wit
Źródło: Kurier Szczeciński, 24kurier.pl, fbs.edu.pl
Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar