dr Krzysztof Szwarc
 
Według najnowszych danych opublikowanych przez GUS kryzys demograficzny nie słabnie, a nawet się pogłębia. Takie zresztą były przypuszczenia.
 

Negatywny rekord urodzeń pobity…

Świadczy o tym liczba urodzeń w lutym, która wyniosła 23 tys. W żadnym miesiącu wcześniej, od 1970 roku, a z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że nawet od zakończenia II wojny światowej w ciągu jednego miesiąca nie zanotowano tak małej liczby nowonarodzonych dzieci. W ten sposób został pobity negatywny rekord z grudnia 1995 roku, kiedy to urodziło się 23,8 tys. dzieci. 
 
870 pexels vidal balielo jr 1682497
 
Liczba urodzeń z lutego bieżącego roku jest mniejsza o 2 tys. niż w styczniu i o 3 tys. niż w drugim miesiącu 2021 roku. Warto wspomnieć, że w pierwszych dwóch miesiącach tego roku urodziło się 48 tys. dzieci, rok wcześniej było to 51,4 tys., dwa lata wcześniej 60,7 tys. Liczby te obrazują tempo spadku omawianego zjawiska w Polsce. 
 
30 lat temu 48 tys. urodzeń notowano w ciągu tylko jednego miesiąca. Zaprezentowane dane dają podstawy przypuszczać, że rok 2022 będzie kolejnym z malejącą liczbą urodzeń. Głównym powodem spadku jest zmniejszająca się liczba potencjalnych rodziców, co jest konsekwencją szybkiego spadku liczby urodzeń w latach 90-tych. Nie zapominajmy też o negatywnym wpływie epidemii. W kwietniu ubiegłego roku zmagaliśmy się z trzecią falą zakażań co mogło mieć przełożenie na postawy prokreacyjne młodych osób.
 

Nadal ujemna różnica między liczbą urodzeń a zgonów

Cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się liczba zgonów, chociaż drugi miesiąc z rzędu odnotowano jej spadek. W lutym 2022 roku zmarło w Polsce 42 tys. osób, o 6,5 tys. mniej niż w styczniu. Rok wcześniej było to 40 tys. Minionej zimy notowano bardzo dużo przypadków zakażeń koronawirusem i choć w lutym dominował już mniej niebezpieczny wariant omikron to nadal powodował on wysoką umieralność. 
 
870 pexels mohamed zarandah 11872545
 
Łącznie w dwóch pierwszych miesiącach 2022 roku zmarło aż 90,5 tys. osób, o około 4 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, że przyrost naturalny (a raczej ubytek) za okres styczeń-luty jest na poziomie -42,5 tys. Tyle osób straciła Polska tylko na skutek ruchu naturalnego. Luty był już 29 miesiącem z rzędu z ujemną różnicą między liczbą urodzeń a liczbą zgonów.
 

Mniej ślubów zimą

Od wielu lat luty jest miesiącem, w którym zawieranych jest najmniej małżeństw. Według danych GUS w drugim miesiącu bieżącego roku na ślubnym kobiercu stanęło 4 tys. par. Rok wcześniej było to 4,2 tys. Podany wynik nie odbiega znacząco od danych dotyczących lutego w kilku ostatnich latach, kiedy to notowano liczby na poziomie 4-5,5 tys., a w 2013 roku nawet 3,9 tys. 
 
870 pexels soulseeker 1589818
 
Niestety, publikowane comiesięczne dane demograficzne nie napawają optymizmem. Sytuacja pogarsza się, co było do przewidzenia. Zimowe miesiące charakteryzują się relatywnie niską liczbą urodzeń oraz małżeństw, a także wysoką liczbą zgonów. Od kolejnego miesiąca spodziewana jest poprawa podawanych wartości, ale trendy wieloletnie pozostaną negatywne.
 
Autor jest demografem, pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktorem statystycznym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Tata trojga dzieci.
 
Zdjęcia ilustracyjne: Pixabay.com, Pexels.com