Nadciąga zerowy PIT dla rodzin 4+

money g373551b22 1280Nowa ulga dla rodzin z przynajmniej 4 dzieci najprawdopodobniej znajdzie się w uchwalonych przez Sejm przepisach w ramach procedowanego właśnie legislacyjnie Polskiego Ładu. Sprawdź, kto z niej skorzysta i na jakich zasadach.
Zaakceptowaną przez sejmową Komisję Finansów Publicznych poprawkę do zmian podatkowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu omówił cytowany przez portal bankier.pl Jan Sarnowski, wiceminister finansów.
 
Istota poprawki
– Istotą poprawki jest, że rodzice z co najmniej 4 dzieci będą mieli dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, a więc takiej, jak w przypadku PIT dla młodych. Jeśli rodzice rozliczają się na skali, to do kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł dolicza się 85 tys. zł, co daje odliczenie w wysokości 115 tys. zł na każdego rodzica. Co ważne, ta ulga dotyczy nie tylko osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, ale też tych, którzy płacą podatek liniowy czy podatek zryczałtowany – wyjaśnił.
 
Dla rodzica i opiekuna
Reasumujac, PIT–0 dla dużych rodzin to przede wszystkim rozwiązanie dla rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Ale oczywiście nie tylko dla rodziców biologicznych. W projekcie czytamy bowiem, iż ulga przysługuje podatnikowi, który „w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.”
335 mln w kieszeni podatników

W ramach poprawki, każdy np. rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego dochód wynosi do 85.528 złotych, nie będzie płacić PIT. W przypadku wyższych zarobków podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad wspomnianą kwotę.
Co więcej, rodzice, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, w 2022 roku także będą korzystać z kwoty wolnej dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej w wysokości 30 tys. zł. Tym samym, każdy rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT przy dochodzie sięgającym kwoty 115.528 zł. W sytuacji natomiast wspólnego rozliczania się małżonków, kwota bez PIT wynosić będzie aż 231.056 zł.
Według rządowych szacunków, z nowej ulgi skorzysta ok. 110 tys. rodziców – podatników. W ich portfelach zostanie rocznie ok. 335 mln zł.
 
Krok w dobrym kierunku
Związek Dużych Rodzin Trzy Plus nie kryje radości ze wstępnie przyjętych rozwiązań. Judyta Kruk, rzeczniczka prasowa organizacji zauważa, że o kroku w dobrym kierunku mówić można zawsze, gdy w procesach ekonomicznych i społecznych uwzględnia się jakże istotne obecnie kwestie demograficzne. Cieszy się, że środowisko rodzin wielodzietnych zostało wreszcie zauważone. Jak podkreśla, zdaniem ZDR jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie tego rodzaju ulgi na zasadach proporcjonalnych, aby mogli z niej skorzystać także podatnicy posiadający mniejszą liczbę pociech.
 
AKTUALIZACJA 26.10.2021 r. 
Jak podaje dziennik  "Rzeczpospolita" z 26 października, żeby skorzystać z planowanej ulgi będzie trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wielu rodziców wychowujących czworo dzieci lub więcej nie załapie się na nowe formy opodatkowania. Zarabiający na wynajmie, umowie o dzieło, prawach autorskich, kontraktach menedżerskich, członkowie zarządu z powołania, żyjący ze sprzedaży akcji mieszkań, dywidend i sportowcy nie załapią się na ulgę dla rodziców z rodzin 4 plus. 
Ulga będzie przysługiwać: osobom wysoko wielodzietnym (4+) zatrudnionym na umowę o pracę - etat, umowę zlecenia lub prowadzącym działalność gospodarczą.
 
Ministerstwo Finansów w komunikatach informacyjnych podaje, że ulga ma dotyczyć dochodów, a tymczasem uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy jednoznacznie mówi o przychodzie - twierdzi Grzegorz Gąbka, doradca podatkowy z kancelarii GTA na łach "Rzeczpospolitej".  Zatem na nowy roczny limit 85.528 zł, który nie ma obowiązywać rodziców z czwrgiem dzieci na wychowaniu może załapać się niewielu. 
 
 
 
źródła: pit.pl, podatki.gov.pl, bankier.pl
oprac. kp, el
zdjęcie ilustracyjne: pixavaby.com
Fixed Bottom Toolbar