To tytuł sesji, która odbędzie się w Pawilonie Polskim, w środę (29 czerwca), podczas trwającego w dniach 26-30 czerwca br. w Katowicach World Urban Forum – Światowego Forum Miejskiego (WUF11). Wśród uczestników panelu znajdują się dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, oraz dr Krzysztof Szwarc, demograf z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
11 sesja Światowego Forum Miejskiego odbywa się w dniach 26-30 czerwca br. w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Głównym tematem, na którym koncentruje się Forum jest przyszłość miast.
 
500 KADR str www 2022 06 27
 
Ponad połowa światowej populacji żyje obecnie w miastach i mimo wielu różnic, problemy, z którymi się mierzą, są podobne. Dlatego współpraca i wymiana doświadczeń jest tym, co pomaga zadbać o ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój - informują organizatorzy WUF11.
 

W tym roku wybrano siedem głównych tematów imprezy:

• Miasta sprawiedliwe
• Zielona przyszłość miast
• Innowacje i technologie
• Budowanie odporności miast
• Planowanie i zarządzanie miejskie
• Przyszłość gospodarki i finansów miejskich
• Reagowanie na kryzysy i odbudowa miast
 
Ostatni z tematów został dodany do programu Forum z inicjatywy Polski i w dużej części będzie on poświęcony Ukrainie.
 

Polskie akcenty w Pawilonie Polskim

Polskie akcenty na WUF11 będą miały miejsce w specjalnie zbudowanym Pawilonie Polskim. To przestrzeń do zaprezentowania polskich osiągnięć oraz dyskusji na ważne dla Polski tematy, m.in. o partycypacji młodzieży w podejmowaniu decyzji o działaniach w miastach, o historii transformacji polskich miast i kierunkach ich rozwoju na przyszłość. 
 
870 city 2199041 1280
 

Jak przeciwdziałać wyludnianiu się miast?

W sesji „Miasto dla rodzin – jak walczyć z wyludnianiem miast?”, zorganizowanej przy współpracy Fundacji Instytut Poznański, która odbędzie się w Pawilonie Polskim w środę, 29 czerwca w godz. 10.45-12.15 uczestniczyć będą:
 
● dr Elżbieta Łazarewicz-Wyrzykowska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Manchester, związana z The Margaret Beaufort Institute of Theology w Cambridge;
● dr hab. Michał Michalski prof. UAM - Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, wykładowca UAM, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim,
● dr Krzysztof Szwarc – ekspert Instytutu Poznańskiego, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w obszarze demografii, rodziny i uwarunkowań społeczno-demograficznych,
Paweł Woliński - dyrektor CitizenGO Polska, były członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+ i były prezes Fundacji Mamy i Taty,
Jan Zujewicz – prezes zarządu Instytutu Poznańskiego [moderator].
 
870 city 1016980 1280
 
Wyludnianie się polskich miast jest procesem, który trwa od lat. To trend obserwowany zresztą w całej Europie, a związany m.in. ze starzeniem się społeczeństw. Problemy demograficzne stanowią zagrożenie dla dotychczasowego ładu społeczno-gospodarczego w miastach. O tym jakie będą tego konsekwencje i związane z nimi koszty oraz jak - w ramach dostępnych polityk miejskich - można przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym, będą dyskutować zaproszeni uczestnicy.
 
W ramach projektu „Narodziny nowego Poznania” Instytut Poznański przygotował w kwietniu 2021 r. raport pt. „Miasto ludzi”, który ma stanowić podstawę do dyskusji. 
 
Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) jest prestiżową międzynarodową konferencją organizowaną co dwa lata przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.
 
 
 
CZYTAJ TAKŻE informacje na stronach:
 
oprac.: wit
źródło: Instytut Poznański, Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
zdjęcia: WUF11