Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowej Konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA (Koalicja dla rodziny), która zgromadziła ministrów rodziny państw Grupy Wyszehradzkiej. Konkurs, zorganizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej miał na celu wyróżnienie tych gmin, które realizują najciekawsze i najlepsze, zdaniem oceniających, programy w ramach polityki prorodzinnej oraz upowszechnienie ich pomysłów, by skorzystały z nich także inne samorządy.
 
- Spośród 2,5 tys. gmin w Polsce do konkursu zgłosiło się 236 samorządów, co jest wynikiem zadowalającym – stwierdziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Cieszę się, że gminy pokazały swoje rozwiązania, jak postrzegają swoje priorytety wobec rodzin. Zależy nam, by upowszechnić dobre praktyki samorządów. Wyróżnione gminy posiadają przemyślaną politykę rodzinną zaplanowaną na wiele lat. Przekazują one przeciętnie 6 proc. swego budżetu na działania prorodzinne w postaci m.in. karty dużej rodziny, becikowego, ulg w opłatach za komunikację i wywóz odpadów.
 

Zwycięzcy konkursu nagrodzeni

Gminy zostały podzielone na pięć kategorii, ze względu na ich wielkość. Konkurencja odbywała się w obrębie poszczególnych kategorii. Kapituła konkursu przyznawała punkty za poszczególne elementy polityki prorodzinnej prowadzonej w ocenianych gminach.

Tytuł ,,Samorząd PRO FAMILIA” otrzymały:

W kategorii gmin wiejskich - gmina Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie).
W kategorii gmin miejsko-wiejskich - gmina Pleszew (woj. wielkopolskie).
W kategorii gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców - gmina Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie).
W kategorii gmin miejskich od 20 do 100 tys. mieszkańców - Otwock (woj. mazowieckie).
W kategorii gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców - Katowice (woj. śląskie).

Nagrody w formie statuetek wręczyli minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz premier Mateusz Morawiecki.


Wyróżnienia ministerstwa i Kapituły Konkursu

Przyznane też zostały wyróżnienia minister rodziny i polityki społecznej. Z rąk pani minister Marleny Maląg otrzymali je przedstawiciele samorządów Gdyni (woj. pomorskie), Grodziska Mazowieckiego (woj. mazowieckie) i Sędziszowa Małopolskiego (woj. podkarpackie).

Wyróżnienia Kapituły Konkursu oraz czeki ufundowane przez Fundację Orlen, partnera konkursu, otrzymały gminy Kępice (woj. pomorskie) i Nysa (woj. opolskie).

Nagrody te wręczali minister Marlena Maląg, prezes Fundacji Orlen Marta Soluch oraz Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny.

Wśród członków Kapituły Konkursu znaleźli się m.in. Elżbieta Lachman, redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców, od lat zajmująca się tematyką rodzinną oraz dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zajmujący się problemami demograficznymi, ekspert Polskiego Forum Rodziców.

- Cieszę się, że zauważono gminy, które działają na rzecz rodzin. Są wśród nich te, które wykazują dużą innowacyjność, organizując centra inicjatyw rodzinnych, szczególnie mi bliskie, ponieważ od lat staram się promować i wprowadzać tego typu rozwiązania – powiedziała Elżbieta Lachman, komentując zorganizowany konkurs.

Dr Krzysztof Szwarc oceniając konkursowe zgłoszenia gmin analizował je pod kątem wrażliwości na wyzwania demograficzne. Coraz częściej obserwujemy zjawisko, że samorządy starają się prowadzić działania w perspektywie wieloletniej, co w obszarze demografii jest spojrzeniem właściwym. Tutaj efekty realizowanych działań widoczne są dopiero po latach ich stosowania.
 

Powstaje szeroka koalicja państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz rodzin

Na zakończenie konferencji uczestniczący w niej ministrowie do spraw rodziny państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali deklarację na rzecz wymiany doświadczeń w dziedzinie polityki prorodzinnej oraz zadeklarowali podjęcie wspólnych badań nad zagadnieniami związanymi z rodziną, szczególnie w kontekście demografii. Rezultaty badań staną się podstawą do wyznaczania kierunków polityki prorodzinnej.

Szerzej o tematach poruszanych podczas konferencji napiszemy w jutrzejszej relacji.

(wt)

Zdjęcie: MRiPS/gov.pl