Kapitał opiekuńczy

 O bon opiekuńczy przedstawiciele środowisk rodzinnych walczyli latami. Odpowiedzią jest nowe świadczenie wypłacane rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. To w sumie 12 tys. zł, a rodzice sami wybiorą, czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Świadczenie planowo będzie wypłacane od 2022 r.
 
– Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia – informuje ZUS. – Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. – Rodzice będą mogli samodzielnie wskazać, czy Kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać bez względu na dochód – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 

Mieszkanie bez wkładu własnego

 Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” obejmie on trzy grupy: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom – wskazuje minister Marlena Maląg.
 
Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego – jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. – Oznacza to, że posiadając zdolność kredytową, nie trzeba będzie wykładać żywej gotówki na zakup mieszkania – wystarczy sama zdolność kredytowa, a nie będzie wymagane odłożenie dziesiątek tysięcy złotych na zakup mieszkania czy domu.
 
Portal muratorplus.pl zauważa, że „Mieszkanie bez wkładu własnego” to propozycja programu zwiększającego dostępność do finansowania własnego mieszkania dla tych, którzy: chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, szukają mieszkania na rynku wtórnym lub społecznym lub decydują się na budowę domu.
 
– Łącznie z programu Mieszkanie bez wkładu własnego będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Ten instrument finansowy pomysłodawcy kierują głównie do osób między 20 a 40 roku życia, małżeństw lub osób samotnie wychowujących dzieci. Nie jest to oferta dla singli.
 

Dom bez pozwolenia

 Polski Ład wprowadził także zmiany dla budujących domy. Ustawa umożliwia postawienie dwukondygnacyjnego domu do 70 m2 bez pozwolenia na budowę.
 
– Wprowadzimy nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych – obiecano w Polskim Ładzie. – Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy PLN dla inwestora.
 
Jak precyzje regiodom.pl, warunkiem postawienia domu bez pozwolenia jest posiadanie własnej działki budowlanej. – Inwestor będzie mógł zbudować dom o powierzchni zabudowy (po obrysie) wynoszącej do 70 m2. Na każde 500 m2 działki można będzie postawić jeden dom bez pozwolenia do 70 m2 – czytamy.
 
zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com