Zamiast samorządów, od stycznia obsługę programu „Rodzina 500+” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. To najważniejsze zmiany jakie przyniósł rok 2022.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”.  Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje już wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Jak podaje resort rodziny i polityi społecznej, wnioski złożone przed 1 stycznia do ich zakończenia będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego też osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

I tak, aby uzyskać prawo do świadczenia „Rodzina 500+” w nowym okresie, rozpoczynającym się od 1 czerwca 2022 r., należy złożyć wniosek (tylko drogą elektroniczną!) od 1 lutego br. Za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Jak precyzuje ministerstwo, osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r., a w przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

– Rozpatrywanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ będzie znajdowała się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – także, gdy wniosek został złożony przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Przyznane przez ZUS świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wypłata świadczenia 500+ będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe – czytamy.

oprac.: kjp
źródło: gov.pl, zus.pl
zdjęcie: gov.pl