Ignacy Jan Paderewski przedstawiony w historycznym komiksie
Zdjęcie: IWORIS

Ignacy Jan Paderewski przedstawiony w historycznym komiksie

Nakładem fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie ukazał się edukacyjny komiks historyczny opowiadający o życiu światowej sławy polskiego pianisty, kompozytora, społecznika, patrioty i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, żyjącego na przełomie XIX i XX w. Publikacja zbiega się z obchodzoną dzisiaj 104. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To właśnie przyjazd i przemówienia wygłoszone przez artystę do mieszkańców Poznania stały się iskrą wzniecającą niepodległościowy zryw Wielkopolan.
 
str 15 kadry srodek
 

Artysta prywatnie mało znany

Komiks pokazuje artystę nie tylko jako postać zapisaną na kartach wielkiej historii, ale także jako człowieka z krwi i kości, mającego swoje uczucia i dokonującego wielu trudnych życiowych wyborów.
 
O ile kariera muzyczna oraz działalność społeczna i polityczna Paderewskiego są dość dobrze znane, bo przypomniane chociażby cztery lata temu, kiedy obchodziliśmy setną rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości, to o jego życiu osobistym wiemy niewiele. A to właśnie ważne, dramatyczne przeżycia wieku dziecięcego i młodości – utrata matki, aresztowanie ojca, śmierć pierwszej żony oraz choroba i śmierć jedynego syna – ukształtowały charakter tego niezwykłego Polaka.
 

Gwiazda światowego formatu i polski patriota

Paderewski osiągnął szczyty popularności na miarę dzisiejszych gwiazd popkultury. Szczególnie entuzjastyczne był przyjmowany w USA, gdzie koncertował praktycznie co roku. Popularność jaką się cieszył za oceanem nazywano „Paddymanią”.
 
Artysta zyskał uznanie, sławę i majątek, którym dzielił się z potrzebującymi i wykorzystywał dla celów patriotycznych. Jako filantrop przyczynił się do pomocy rzeszom pokrzywdzonym przez los i wojnę, a jako polityk stanął na czele polskiego rządu i był przedstawicielem odrodzonej Polski w najważniejszych gremiach światowej polityki – w Radzie Ambasadorów i Lidze Narodów.
 

Paderewski w Poznaniu

str 15 kadr dol
 
Paderewski, który w grudniu 1918 roku przybył do odradzającej się ojczyzny, na swojej drodze do stolicy zatrzymał się w Poznaniu. Mimo trudności czynionych mu przez władze niemieckie, dotarł do miasta wieczorem 26 grudnia 1918 r. Owacyjnie witany przez mieszkańców wygłosił do nich patriotyczne przemówienia. Powstała na skutek wizyty Paderewskiego niepodległościowa atmosfera, zetknięta z kontrakcją Niemców, doprowadziła 27 grudnia 1918 r. do wybuchu walk powstańczych w Poznaniu, które błyskawicznie ogarnęły okoliczne miasta, miasteczka i wsie przeradzając się w zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.
 
Po dziś dzień obecność mistrza Paderewskiego w Poznaniu w grudniu 1918 r. jest pamiętana i uroczyście obchodzona każdego roku, kiedy inscenizuje się to historyczne wydarzenie.
 
Od ubiegłego roku rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest polskim świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
 

Komiks przybliży uczniom postać wirtuoza fortepianu

Komiks „Paderewski. Wygrał Polskę na fortepianie” stworzyli – Witold Tkaczyk, scenarzysta oraz Krzysztof Budziejewski, rysownik i autor projektu okładki. Całe przedsięwzięcie koordynowało wydawnictwo Zin Zin Press/komiksynazamowienie.pl, a wydawcą publikacji jest fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
Twórcy i wydawca komiksu są przekonani, że postać I.J. Paderewskiego, jego determinacja, praca twórcza, działalność społeczna na rzecz słabszych i dla dobra ojczyzny mogą stanowić dla współczesnych inspirację i wzór godny naśladowania.
 
Przedstawienie życia naszego wielkiego rodaka w popularnej formie jaką jest komiks pozwoli też na dotarcie z wiedzą o nim do szerokiego kręgu odbiorców, zwłaszcza z młodszego pokolenia.
 
Publikacja, która oprócz samego komiksu zawiera część z tekstem historycznym i archiwalnymi fotografiami została stworzona w ramach Programu Wsparcia Edukacji i sfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki.
 
Obecnie egzemplarze komiksu są bezpłatnie przekazywane do szkół i bibliotek Poznania i powiatu poznańskiego, kuratoriów oświaty, wybranych placówek kultury oraz urzędów.
 
 
Paderewski komiks okładka
 
Tytuł: „Paderewski. Wygrał Polskę na fortepianie”
Scenariusz: Witold Tkaczyk
Rysunki i okładka: Krzysztof Budziejewski

Koncepcja i realizacja projektu: Zin Zin Press Witold Tkaczyk
Objętość: 32 strony
Format: A4

Dodatki: suplement z tekstem historycznym i archiwalnymi fotografiami
Nakład: 3800 egz.
Wydawca: Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
Wydanie pierwsze, Poznań 2022
ISBN 978-83-957064-3-1
 
logotypy pasek

Egzemplarze komiksu są bezpłatnie przekazywane do szkół i bibliotek na terenie Poznania i powiatu poznańskiego oraz do kuratoriów oświaty i wybranych placówek kultury oraz urzędów.
 
Autor: wit
Zdjęcia: IWORIS
Fixed Bottom Toolbar