„Czas na Tatę”, czyli wielki raport Tato.Net

„Czas na Tatę”, czyli wielki raport Tato.Net

Bogaty w artykuły naukowe ekspertów m.in. związanych z poznańskim Instytutem Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie raport STATO’21 ujrzał światło dzienne. – To następny ważny dokument pierwszego w Polsce i Europie think tanku – ośrodka badań nad ojcostwem i polityką rodzinną – nie ma wątpliwości dr Dariusz Cupiał, założyciel Tato.Net.
 
Nad całością publikacji czuwał zespół ekspercki STATO’21 w składzie: Dariusz Cupiał, Wojciech Czeronko, Katarzyna Wac, Greta Winkler, Tomasz Brzeziński, Zbigniew Danilewski, Jan Urmański, Kazimierz Korab, Dorota Kornas–Biela, Lucyna Bakiera, Dariusz Wadowski oraz Michał Michalski i Krzysztof Szwarc (dwaj ostatni to eksperci Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w Poznaniu).
 
Brakujący punkt
 
– Przez długi, zbyt długi czas ojcowie byli brakującym punktem na fotografii rodziny oraz w licznych agendach programów i polityk jej poświęconych – przypomina Dariusz Cupiał, jeden z redaktorów naukowych raportu, założyciel Tato.Net. – Już tak nie jest! Nadszedł CZAS NA TATĘ! Oddajemy w Państwa ręce kolejny owoc pracy naukowego zespołu ekspertów Tato.Net – raport STATO’21.
 
Jak zaznacza, Tato.Net od ponad 17 lat tworzy ruch społeczny, unikalną przestrzeń odkrywania ojcostwa. Kształtuje społeczność ojców, którzy wzajemnie się inspirują i wspierają. Budująco wpływa to na wzmocnienie ich rodzin. Sięga przy tym po praktyki i doświadczenia samych ojców oraz gromadzi wiedzę, a w interdyscyplinarnym zespole badawczym prowadzi analizy poświęcone zagadnieniom współczesnego ojcostwa.
 
– Właśnie badania pomagają aktualizować wiedzę o zmieniających się warunkach i potrzebach rodziców. Pozwalają głębiej poznawać perspektywę ojca i matki. Ustalać fakty, bariery i okoliczności, w jakich przychodzi mężczyznom realizować swoje niepowtarzalne powołanie do bycia ojcem – podkreśla.
 
Ankieta CAWI
 
Badanie – jak tłumaczą autorzy – wykonane zostało przez IMAS International (imas.pl) metodą ankiety internetowej CAWI (Computer–Assisted Web Interview) na panelu badawczym IMAS OnLine. – Struktura próby w zakresie płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu (NUTS 2) jest zgodna z rozkładem populacji dorosłych mieszkańców Polski. Użyto wag analitycznych korygujących strukturę próby. Z próby reprezentatywnej pozyskano N=809 wywiadów w analizowanej grupie docelowej mężczyzn (N=384) i kobiet (N=425) posiadających dzieci do 18. roku życia.

Główna część niniejszego raportu bazuje na wynikach pozyskanych w grupie docelowej ojców i matek posiadających dzieci do 18. roku życia. – Jest to część długoterminowych badań nad ojcostwem, zapoczątkowanych w ubiegłym roku, których wyniki opublikowano w raporcie ABC Analizy Badania Cele – Ojcowie w czasie pandemii.

– Bazą do jego powstania jest badanie ankietowe, które przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej rodziców. Ojcowie i matki odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących roli i zadań dzisiejszego ojca – czytamy.
 
Na jakie między innymi? Na przykład, jak swoją obecną sytuację postrzegają współcześni ojcowie i matki. Czy „z czego najbardziej są usatysfakcjonowani” oraz „w jakim stopniu są otwarci na powiększenie rodziny”.
 
Artykuły naukowe
 
Wraz z raportem zainteresowani otrzymują Państwo pięć artykułów napisanych przez wybitnych ekspertów. Wśród nich naukowców związanych z poznańskim Instytutem Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie: dr Krzysztof Szwarc „Jaka liczba urodzeń w Polsce w roku 2040 może zagwarantować zastępowalność pokoleń?; dr hab. Michał A. Michalski „Tata na <drugiej zmianie>. Czy zaangażowanie ojców w obowiązki domowe ma wpływ na demografię?”. Ponadto znajdziemy w nim rekomendacje tego unikalnego think tanku, w tym oczywiście demograficzne.
 
– To cenny materiał dla osób zaangażowanych w politykę społeczną i wsparcie rodzin. Obejmuje informacje o badaniu, kluczowe dane, próbę ich interpretacji, wskazuje wnioski i przewiduje trendy – ocenia dr Cupiał. – Wśród rekomendacji znajdą Państwo wiele narzędzi, które zostały wypracowane i są z powodzeniem stosowane w społeczności Tato.Net – dodaje założyciel Tato.
 
Raport można pobrać TUTAJ
 
opracował: kjp (na podstawie Tato.Net)
grafika: Tato.Net
 
tato.net raport
Fixed Bottom Toolbar