Stworzenie cyfrowego drzewa genealogicznego swojej rodziny w aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” będzie zadaniem ogłoszonego właśnie, a skierowanego do uczniów klas VI szkoły podstawowej konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.
 
Odkrywanie pamiątek
 
Głównym celem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” – jak tłumaczy resort edukacji i nauki, współorganizator konkursu obok Archiwów Państwowych i Ośrodka Rozwoju Edukacji – jest poznanie historii i kultury rodzinnej poprzez odkrywanie pamiątek, dokumentów i starych fotografii.
 
– W swoich poszukiwaniach młodzi ludzie mogą korzystać z pomocy rodziców, poznając przy tym rodzinne historie i opowieści. Pomocą w przygotowaniu cyfrowego drzewa genealogicznego będą także zasoby Archiwów Państwowych, w których uczniowie znajdą informacje o dalszych członkach rodziny i będą mogli skorzystać z pomocy archiwistów.
 
Przywrócić zdjęcie do życia
 
Szczegóły znajdziemy m.in. na stronie archiwarodzinne.gov.pl: uczestnik powinien przygotować projekt konkursowy w aplikacji pod opieką rodzica i nauczyciela oraz w konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.
 
– W aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” możesz wspólnie z dzieckiem stworzyć drzewo genealogiczne, dodawać zdjęcia i opisy członków swojej rodziny oraz gromadzić informacje potrzebne do zgłoszenia w konkursie - czytamy. - Możecie również przywrócić archiwalne rodzinne zdjęcia do życia w kilka sekund! Dostępne w aplikacji narzędzie do koloryzacji obrazu wykorzystuje sztuczną inteligencję, opartą na modelu głębokiego uczenia (deep learning). Po wielu godzinach trenowania potrafi przywrócić kolor dowolnemu obrazowi! - zachęcają organizatorzy zabawy.
 
Zgłoszenia do 31 marca, laureatów poznamy w maju
 
Co dalej? Zgłoszenia do konkursu można przesłać (w aplikacji) do 31 marca 2022 r. Dokonuje go nauczyciel przez dedykowany formularz.
 
W I etapie konkursu wojewódzkie komisje wybiorą 3 finalistów na poziomie wojewódzkim, którzy następnie przejdą do etapu ogólnopolskiego. W II etapie natomiast kapituła konkursu wybierze spośród nich 3 laureatów i przyzna aż 12 wyróżnień.
 
Jak czytamy w regulaminie, przy ocenie prac komisje i kapituła będą brać pod uwagę: kreatywność, przedsiębiorczość i pomysłowość; liczbę i różnorodność wykorzystanych dokumentów z opisem ich pochodzenia oraz wybór niekonwencjonalnych źródeł (w tym wykorzystanie źródeł pozyskanych w ramach konsultacji z Archiwum Państwowym); umiejętność i poprawność osadzenia historii rodziny (istotne wydarzenia historyczne mające wpływ na losy rodziny) w kontekście historycznych wydarzeń; spójność i logiczność przekazu; poprawność językową czy przygotowaną we współpracy z nauczycielem informację o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu na zajęciach edukacyjnych.
 
Listy laureatów i wyróżnionych uczniów poznamy do 15 maja 2022 roku.
 
 
oprac.: kjp
źródło: archiwarodzinne.gov.pl
zdjecie: pixabay.com
cyfrowe