Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - konferencja

the conference 3248255 1280W dniach 17-18 września br. odbędzie się w Warszawie XIII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Współorganizatorem jest m.in. Państwowy Instytut Badawczy NASK.


Prelekcje poświęcone będą między innymi zagadnieniom związanym z niebezpieczeństwami, na jakie są narażone dzieci i młodzieży w Internecie oraz sposobom radzenia sobie z nimi i skierowane głównie do pracowników oświaty, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Niewątpliwie jednak treści te mogą być również bardzo przydatne rodzicom. Szczegolnie, że (jak informują organizatorzy) prelegenci przedstawią także wyniki najnowszych badań dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.


Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłodzenia i szczegóły tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar