Matura 2022. Uczniowie i pedagodzy zadowoleni z tematów z języka polskiego
Zdjęcie: Pexels.com

Matura 2022. Uczniowie i pedagodzy zadowoleni z tematów z języka polskiego

Rozpoczęły się egzaminy maturalne. O godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym uczniowie mieli 170 minut.
 

Dziś polski – trzy tematy do wyboru

Maturzyści musieli wybrać jedną z dwóch rozprawek lub interpretację wiersza. Tematy tegorocznej matury z języka polskiego to:
• Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
• Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
• Interpretacja wiersza "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana.
 
870 KADR pexels jeswin thomas 5265273
 

Większość uczniów zadowolona

Pierwsze opinie uczniów na temat egzaminów wskazują, że zarówno tematy rozprawek, jak i zadania nie były trudne, inni zwracają uwagę, że nikt nie spodziewał się „Pana Tadeusza” na maturze, obstawiano raczej „Dziady”, a sam temat, czym dla człowieka może być tradycja, był dla niektórych osób kłopotliwy. Większość uczniów jest jednak zadowolonych.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w 1951 r., do egzaminu maturalnego przystępuje w wieku 71 lat.


Komentarze nauczycieli

Pojawiają się także komentarze nauczycieli. Poloniści twierdzą, że tematy były przystępne, a w wypracowaniu można się było odnieść do wielu różnych lektur – zarówno tych obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych.

„Nie mamy sygnałów o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Egzamin przebiegł spokojnie" – powiedział PAP zaraz po zakończeniu egzaminu dyrektor CKE Marcin Smolik.

Kolejne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: matematyki i języka obcego nowożytnego odbędą się 5 i 6 maja o tej samej porze.
 
870 pexels louis bauer 249360


Maturalne terminy i punktacja


Matury w terminie głównym potrwają do 23 maja 2022 roku. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie z języka polskiego wynosi 70, w tym: za część testową - 20, za wypracowanie - 50. Aby zdać egzamin trzeba otrzymać minimum 30 proc. punktów.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Jeśli ktoś nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.


Matura polsko-ukraińska i ukraińska


Maturę z języka polskiego pisali też uchodźcy z Ukrainy. W całym kraju zdecydowało się przystąpić do egzaminów 41 osób. Maturzyści mieli wydłużony czas i mogli korzystać ze słownika polsko-ukraińskiego.

Odbędzie się też ukraińska matura.

- Zgodnie z naszymi szacunkami do matury ukraińskiej w Polsce przystąpi kilkanaście tysięcy maturzystów – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. O szczegółach szef MEiN będzie rozmawiał w przyszłym tygodniu ze swoim odpowiednikiem w Ukrainie.

Oprac.: wit
Źródło: strefaedukacji.pl, radiozet.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar