Harcerstwo - wychowanie przez przykład

Fot. do tekstu nr 4Oprócz rodziców i szkoły, ważny wpływ na wychowanie dzieci mają także grupy rówieśnicze. Jednym z pomysłów na taką właśnie grupę, która bez wątpienia będzie dobrym środowiskiem, jest harcerstwo.

Harcerstwo, a właściwie skauting, został zainicjowany ponad sto lat temu przez angielskiego generała, lorda Roberta Baden-Powella. Obserwował on podczas swojej służby wojskowej w Indiach wielodzietne rodziny i współpracę dzieci pomagających swoim rodzicom. Starsze dzieci, stosownie do swoich możliwości, były tam włączane w kolejne czynności domowe, ucząc się od siebie nawzajem i pomagając sobie. Baden-Powell dodał do tego mundury i element wojskowego drylu, wątki wychowania patriotycznego i tak powstał najbardziej chyba uniwersalny system wychowawczy na świecie. Najważniejszą książką opisującą podstawowe zasady skautingu, jest Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską.

Najstarsze polskie drużyny harcerskie obchodzą właśnie stulecie, a kolejne pokolenia ich członków chlubnie zapisały się w najnowszej historii Polski. Harcerze brali czynny udział w walkach o odzyskanie niepodległości, stanowili ważną część krajobrazu społecznego w dwudziestoleciu międzywojennym. Ich losy w czasie drugiej wojny światowej, to kolejny przykład dobrego wychowania i służby dla innych i dla ojczyzny.

A co harcerstwo może dać dzisiaj naszym dzieciom? To nadal dobrze zorganizowany system wychowawczy. W jego idealnym wydaniu, grupą młodszych chłopaków lub dziewczyn zajmuje się o kilka tylko lat od nich starszy kolega lub koleżanka. Harcerze zwiedzają bliższe i dalsze okolice, wędrują po górach i śpią w lesie. Latem spędzają kilka tygodni na obozie w miejscu, które własnymi siłami przygotowują - budują półki w namiotach i w kuchni, latryny i plac apelowy, to wszystko otaczają ogrodzeniem z gałęzi - zeribą, aby wartownicy w nocy mogli łatwiej pilnować śpiących kolegów. I choć dzisiaj może być trudno w to uwierzyć, w tym czasie nie korzystają z elektryczności, komputerów, telefonów i smartfonów - nie są im wtedy do niczego potrzebne.

Czas spędzony w harcerstwie pozostawia niesamowite wspomnienia przygód, o których opowiada się potem latami. Pozostają także prawdziwe przyjaźnie, sprawdzone w potrzebie i w trudnych sytuacjach. 


Jakub Isański
Fixed Bottom Toolbar