Rodzice zaniepokojeni działaniami miasta powołują Społeczną Radę Edukacji i Wychowania

spoleczna rada20 stycznia 2020 r. poznańscy rodzice podczas konferencji prasowej - w której wzięli udział: Maria Brzezińska, Natalia Prager, Piotr Ratajczak i Bartosz Brzeziński - poinformowali o utworzeniu Społecznej Rady Edukacji i Wychowania "Rodzinny Poznań”.

„Rada reprezentuje ponad 1500 osób (w większości rodziców) podpisanych pod odrzuconym 3 grudnia 2019 r. przez radnych Poznania projektem uchwały Samorządowej Karty Praw Rodzin – poinformowali w przekazanym mediom komunikacie prasowym - dodając jednocześnie, że „inicjatorzy spotkali się z całkowitym niezrozumieniem ze strony radnych miejskich”. Społeczna Rada Edukacji i Wychowania powstała, więc „aby troszczyć się o dobro dzieci mieszkających i uczących się w Poznaniu”. Będzie „wspierać i oceniać działania samorządu lokalnego dotyczącą rodzin, a w szczególności dzieci”.

Inicjatorzy zaznaczają, że jest to ruch społeczny i całkowicie oddolny, który „zrodził się w czasie rozmów i spotkań rodziców”.

„Czujemy się jako rodzice i rodziny zagrożeni i pełni obaw o bezpieczną przyszłość naszych dzieci w Poznaniu – tłumaczy Bartosz Brzeziński. - Odrzucona SKPR afirmowała trwałą rodzinę, która jest gwarantem, że miasto będzie lepsze, zdrowsze i bezpieczniejsze. Wskazują na to liczne badania naukowe. Karta miała stanowić deklarację, że samorząd uznaje rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci, którzy mają prawo wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami, a szkoła pełni rolę jedynie pomocniczą. Karta podkreślała prawo dzieci do bycia chronionymi przed demoralizacją. W zamian za to obserwujemy w poznańskich szkołach przypadki łamania praw rodziców i dzieci dotyczące udziału tych ostatnich w zajęciach dodatkowych, na które rodzice nie wyrazili zgody. (…) Chcemy, jako rodzice, uważnie przyglądać się działaniom władz samorządowych, a także przejąć społeczną kontrolę nad przestrzeganiem w poznańskich placówkach edukacyjnych praw rodziców wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Relację konferencji prasowej Społecznej Rady Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” można obejrzeć tutaj.

Na zdjęciach:
(u góry) Natalia Prager 
( nr 1 na dole) Przedstawiciele Społecznej Rady Edukacji i Wychowania "Rodzinny Pozań"  - od lewej: Maria Brzezińska, Bartosz Brzeziński, Piotr Ratajczak, Natalia Prager
(nr 2 na dole) Bartosz Brzeziński 

Obraz2spoleczna rada 1
Fixed Bottom Toolbar