krzysztof szwarc 1235 grudnia br. zostało powołane nowe ciało daradcze przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - które będzie bezpośrednio współpracować z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej.

W skład Rady Rodziny weszli także eksperci Polskiego Forum Rodziców: prof. Michał A. Michalski i dr Krzysztof Szwarc.

Przypomnijmy, że prof. Michał A. Michalski jest kulturoznawcą, etykiem gospodarczym, badaczem współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorem ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute. Ponadto, ekspertem w ramach Bazy Ekspertów UAM, a także członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Prywatnie mężem i ojcem pięciorga dzieci.

Natomiast dr Krzysztof Szwarc jest demografem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktorem statystycznym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się problematyką analiz płodności oraz statystyki społecznej. Członekiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Prywatnie mężem i ojcem trojga dzieci.

Naszym ekspertom serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny Marlena Maląg i dr Krzysztof Szwarc