bullying 3096216 1280Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Krajowego Biura ds. Narkomanii pod koniec ubiegłego roku przeprowadziło badania na grupie młodzieży w wieku 18-19 lat. Wnioski z tego badania nie do końca są optymistyczne. O sprawie informuje „Rzeczpospolita” w materiale Joanny Ćwiek opublikowanym online 5 czerwca br. „CBOS: najnowsze badania dotyczące młodzieży”.

Z badań wynika, że młodzi ludzie są coraz bardziej zestresowani i że w związku z tym coraz więcej z nich na własną rękę sięga po leki uspokajające bądź nasenne. „W ciągu ostatniego roku wsparło się nimi 14 proc. ankietowanych – czytamy we wspomnianym artykule. - To w porównaniu do 2016 r. wzrost o 5 punktów procentowych. W ciągu ostatnich 30 dni po takie tabletki sięgnął co dziesiąty”.

Z badań wynika również, że coraz więcej młodzieży doświadcza w szkole przemocy (41 procent). Jako problem jawi się także uzależnienie od Internetu. Z drugiej strony coraz więcej nauczycieli staje się ofiarami cyberprzemocy ze strony uczniów (34 procent).

Z całym tekstem można się zapoznać tutaj.

Jeśli do tego dodamy informacje z innych badań wskazujących, że dzieci coraz więcej czasu spędzają na zajęciach zorganizowanych i coraz mniej pozostawia się im swobodnego czasu (uważając to za marnotrawstwo), to jasne stanie się, że nie mają możliwości rozładowywania stresu i że presja, jaka jest na nich wywierana i w szkole, i w domu może mieć koniec końców bardzo poważne konsekwencje. Z depresją na czele.


Za: rp.pl