Rodzice z Poznania piszą do Rzecznika Praw Dziecka

Rodzice z Poznania piszą do Rzecznika Praw Dziecka

Elżbieta Lachman 
redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców


Członkowie Społecznej Rady Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” są zaniepokojeni sposobem przygotowania ankiety przez urzędników z Urzędu Miasta Poznania mającej dostarczyć danych na temat sytuacji z ewentualnym występowaniem dyskryminacji w poznańskich szkołach. Dlatego zwrócili się z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka.

Statystyk o merytorycznych błędach w miejskiej ankiecie
W lutym do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich została skierowana ankieta dotycząca tematyki dyskryminacyjnej. Zdaniem dr. Krzysztofa Szwarca – statystyka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – „…błędów jest tyle, że można by nimi obdzielić niejeden kwestionariusz”, (pisaliśmy o tym TUTAJ). Młodzież nie mogła odpowiedzieć w badaniu, że nie jest dyskryminowana, ponieważ nie umieszono w nim takiej opcji. 

Brakujące słowo ,,NIE" 
Podczas konferencji prasowej 2 marca Wiesław Banaś - wicedyrektor Wydziału Oświaty UMP, powiedział: „Jedno pytanie w tej ankiecie nie zawierało odpowiedzi – 'NIE', a 'NIE'  to znaczy, że nie wiem, nie pamiętam, albo też nie widziałem czegoś takiego. Oczywiście te ankiety zostały przygotowane przez zespół ekspertów, natomiast to, czy one będą służyły do badań okaże się, kiedy będą wyniki tych ankiet i kiedy zespół ds. polityki oświatowej Miasta Poznania stwierdzi, kiedy kierownik polityki oświatowej, który koordynuje te wszystkie prace stwierdzi, że te badania są adekwatne i czy pytanie, czy odpowiedź zostało dobrze sformułowane”, (zapis wypowiedzi na podst. wideo z konferencji prasowej, 2 marca 2021 UMP).

Przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania jest przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Marek Sternalski. Jego zastępczynią w komisji jest  Marta Mazurek - radna Miasta Poznania, pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania, członkini Komitetu Stałego ds. Równości Płci Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Poznania.

Rodzinny Poznań do RPDWiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski nie ma wątpliwości
Na antenie TVP Poznań wiceprezydent Mariusz Wiśniewski powiedział, że ankieta została przygotowana przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego. "...jakby myślę, że tutaj jakby z punktu widzenia metodologii, ja nie widzę żadnych tutaj, jakby, nie wiem, wątpliwości nie mam” – powiedział. Dziennikarze TVP Poznań dotarli do informacji, że badanie ankietowe przygotowywali eksperci z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM - dr Iwona Chmura-Rutkowska i Agnieszka Cybal-Michalska, ale kierował nimi prof. dr hab. Jan Fazlagić z Uniwersytetu Ekonomicznego – formalnie kierownik zespołu realizującego projekt Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Prof. Fazlagić powiedział 15 lutego 2021 r. w wywiadzie z TVP Poznań, że podczas tworzenia ankiety były spory i było „chyba kilkanaście wersji tej ankiety zanim została dopuszczona do publikacji. Jest ona pewnego rodzaju kompromisem”.

List do Rzecznika Praw Dziecka
Rodzą się liczne kontrowersje wokół realizowanych badań ankietowych, które jak stwierdza wyżej cytowany naukowiec dr Krzysztof Szwarc mogą być metodologicznie wadliwe. To budzi zaniepokojenie rodziców. Dlatego 4 marca 2021 r. członkowie Społecznej Rady Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” skierowali pismo do Rzecznika Praw Dziecka. Piszą w nim m.in.: ,,Jeżeli uczeń nie czuje się dyskryminowany, nie ma możliwości tego wyrazić”.

Eksperci z ,,Rodzinnego Poznania” domagają się przeprowadzenia dodatkowego i niezależnego badania oraz opublikowania jego wyników.

Rzecz wydaje się być pilna, ponieważ urzędnicy chcą niebawem ogłosić strategię oświatową, która będzie realizowana w poznańskich szkołach przez 10 lat. Rodzice obawiają się, że mogą do jej planowania skorzystać z danych uzyskanych z ankiety zawierającej liczne błędy metodologiczne. 

Fot 1: Elżbieta Lachman
Fot 2.: FB, Społeczna Rada Edukacji i Wychowania Rodzinny Poznań
Fixed Bottom Toolbar