Nowe technologie w edukacji - zgłoś swoją inicjatywę i wygraj konkurs
Zdjęcie: Pixabay.com

Nowe technologie w edukacji - zgłoś swoją inicjatywę i wygraj konkurs

29 kwietnia br. to Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022. Chodzi o popularyzację technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Szkoły i inne placówki oświatowe mogą w ramach DNTE zorganizować wybrane działania, zarejestrować je (do 26 kwietnia) i zgłosić do konkursu (do 31 maja). Za całą inicjatywą stoi Ministerstwo Edukacji i Nauki, które organizuje DNTE wspólnie z kuratorami oświaty.
 
600 1408x594
 

Cel - popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej

Inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach w piątek, 29 kwietnia br. (od godz. 10:00).
 
To już czwarta edycja tego przedsięwzięcia. Jego celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.


Weź udział w DNTE i zgłoś swoją inicjatywę do 26 kwietnia br.

Organizatorzy zapraszają szkoły i placówki do udziału w Dniu Nowych Technologii w Edukacji. W jego ramach można zorganizować - jedynie w formie stacjonarnej - zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ekspertami, a także lekcje pokazowe dla dzieci i dorosłych.

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe, które do 26 kwietnie br. zgłoszą swoje inicjatywy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji i zarejestrują je za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenia.

 

870 distance learning 6974511 1280


Konkurs na najlepsze wydarzenia – zgłoszenia do 31 maja br.

Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach:
1. przedszkola,
2. szkoły podstawowe,
3. szkoły ponadpodstawowe lub placówki oświatowe.
 
Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 maja br.
 
Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia w ramach DNTE,
2. zorganizowanie 29 kwietnia br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji,
3. przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl,
4. przesłanie do właściwego kuratora oświaty linku do relacji wraz z metryczką zawierającą dane zawarte w regulaminie konkursu.
 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.
 

870 child 3399737 1280

 

Nowe technologie a prywatność. Jak zadbać o bezpieczeństwo w Internecie?

 
Zapewnienie młodemu pokoleniu m.in. odpowiedniego przygotowania do bezpiecznego korzystania z nowych technologii jest jednym z ważnych zadań współczesnej edukacji.

Konieczne jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności podczas korzystania z różnorodnych urządzeń (tabletów, smartfonów, smartwatchów, komputerów i innych urządzeń połączonych w sieci).

Edukację w tym zakresie wspiera Urząd Ochrony Danych Osobowych, który dołączył do Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Szczególne miejsce w działaniach edukacyjnych UODO zajmują dzieci.

Urząd opracował materiał z cyklu Warto wiedzieć… „Nowe technologie a prywatność. Jak zadbać o bezpieczeństwo w Internecie?”, który można wykorzystać podczas zajęć z uczniami w ramach DNTE.

Pełna informacja wraz z linkami do formularza zgłoszeniowego i regulaminu konkursu oraz edytora do przygotowania relacji również TUTAJ.
 
Link do materiałów Urzędu Ochrony Danych Osobowych TUTAJ.

Oprac.: wit
Źródło: gov.pl, uodo.gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar