Wychowanie fizyczne – potrzeba więcej ruchu, a mniej zwolnień
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Wychowanie fizyczne – potrzeba więcej ruchu, a mniej zwolnień

Kondycja fizyczna polskich dzieci i młodzieży nie jest najlepsza. Pogorszył ją okres pandemii oraz siedzący tryb życia, szczególnie u nastolatków, namiętnie spędzających czas przed ekranem smartfona, lub laptopa. Resort edukacji chce położyć większy nacisk na lekcje WF-u i zwraca uwagę na zbyt wiele zwolnień.
 

Przybyło lekcji WF

O ile jeszcze ciepłe miesiące w roku sprzyjają plenerowej aktywności młodych ludzi, to jesienna i zimowa aura, z jej niskimi temperaturami, wilgocią i opadami, nie zachęca do wyjścia na zewnątrz mieszkań i domów.
 
870 pexels cottonbro 7207562
 
Pewnym sposobem na pobudzenie aktywności ruchowej młodzieży uczącej się było zwiększenie liczby lekcji wychowania fizycznego do 3 (klasy I-III szk. podst. oraz klasy I-III szk. średniej) i 4 tygodniowo (klasy IV-VIII szk. podst.).
 

Szkoła powinna promować fizyczną aktywność i zdrowy tryb życia

Wiadomo, że regularna aktywność fizyczna sprzyja zachowaniu zdrowia, neutralizuje stres, kształtuje ciało i pozwala na regularne odnawianie sił fizycznych i psychicznych. Ważną rolę w tworzeniu tak istotnego dla zdrowego życia kanonu postępowania pełni szkoła. To właśnie w szkole, na lekcjach wychowania fizycznego, promowana jest aktywność, a także wyrabiane są nawyki zdrowotne uczniów, które młodzi ludzie stosować będą w przyszłości.
 
870 pexels cottonbro 6714221
 
Wychowanie fizyczne pełni bowiem ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Poza tym uczy zespołowego działania (gry) i zasad zachowania fair play.
Wychowanie fizyczne nie powinno być tylko przygotowaniem sprawnościowym, ale przede wszystkim prozdrowotnym, przygotowującym do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia.
 

Zwolnienie z lekcji WF

Jednak nie każdy uczeń i rodzic zdaje sobie sprawę z istotności uczęszczania na lekcje WF. Czasem uczniowie opuszczają zajęcia ze względów zdrowotnych, i to jest usprawiedliwione (choroba, kontuzja, niesprawność), czasem jednak jest to wynik lenistwa, braku chęci do fizycznych ćwiczeń.
 
870 joint fracture 490818 1280
 
Chcąc ograniczyć zbyt częste i łatwe zwalnianie uczniów z lekcji WF-u, można by się zastanowić nad zaostrzeniem przepisów dotyczących zwolnień z tych lekcji.
 
Niektórzy nauczyciele już żądają zwolnień z WF od kardiologa lub ortopedy, mimo że ministerialnych zmian w przepisach nie ma. To efekt lipcowej wypowiedzi ministra sportu i turystyki, który zaapelował o ograniczenie możliwości wydawania długoterminowych zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy medycyny rodzinnej, wskazując jednocześnie, że jest to konieczne, aby polskie dzieci były w lepszej kondycji fizycznej.
 

Czy zmienią się przepisy?

Pomysł podchwyciło MEiN, stwierdzając, że co prawda są sytuacje, kiedy uczniowie muszą zostać zwolnieni z WF-u ze względu na swój stan zdrowia, ale jednocześnie oceniając, że w wielu przypadkach te zwolnienia są „na wyrost”.
 
870 KADR pexels cottonbro 7207763
 
Do tej oceny minister edukacji i nauki dodał opinię na temat gorszej kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po pandemii COVID-19 i długim okresie nauki zdalnej oraz stwierdził, że wymagane byłoby kolejne zwiększenie liczby zajęć wychowania fizycznego.
 
Minister uznał, że w tej sytuacji zwolnienia wystawiane „na wyrost” powinny być likwidowane, a pomysł, żeby zwolnienia długoterminowe wystawiali lekarze z poszczególnych specjalności ocenił jako godny rozważenia.
 

Aktualne rozwiązania wystarczają

Jednak po początkowych informacjach, że w ministerstwie trwają prace nad korektą odnośnych przepisów, okazuje się, że resort nie planuje żadnych zmian.
 
- W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki aktualne rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zgodnie z którymi dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, są wystarczające i nie wymagają wprowadzenia zmian wyłączających opinię lekarza POZ – zakomunikowała Adrianna Całus, rzecznik prasowy MEiN.
 
870 pexels pavel danilyuk 5998448
 
Zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 lutego 2019 r. Wynika z niego, że z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach WF lub w ogóle z uczestniczenia w tych zajęciach ucznia zwalnia dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. Przepis nie określa bliżej specjalności lekarze, zatem nie wyłącza lekarza rodzinnego z możliwości wydania takiej opinii.
 
Oprac.: wit
Źródło: ore.edu.pl, rp.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar