Polski Instytut Rodziny i Demografii. Ruszył proces legislacyjny.

Bartłomiej WróblewskiZa nami pierwsze sejmowe czytanie ustawy, która ma powołać do życia Polski Instytut Rodziny i Demografii. Projekt dotyczy powołania do życia nowej instytucji publicznej zajmującej się – jak czytamy – kompleksowymi studiami nad procesami zachodzącymi w sferze demografii w jej społeczno-kulturowym kontekście, zwłaszcza w zakresie prowadzenia badań naukowych nad demografią oraz wypracowaniem odpowiednich rekomendacji z nich wynikających.
– Biorąc pod uwagę niezwykle negatywne trendy demograficzne oraz szereg problemów wynikających z tego rodzaju zjawisk, powołanie przedmiotowego Instytutu wydaje się koniecznością, niezbędną dla wypracowania właściwych rekomendacji i narzędzi w zakresie prowadzenia polityki prodemograficznej, włączając w to prowadzenie długofalowej i systematycznej aktywności nakierowanej na diagnozowanie i kształtowanie trendów społeczno-kulturowych wpływających na kondycję demograficzną kraju – brzmi uzasadnienie projektu.
 
Problemy trzeba identyfikować
Przedstawiciele koalicji rządzącej przedstawili argumenty ZA. – To projekt oczekiwany przez wiele środowisk prorodzinnych, ale myślę, że jest to projekt ostatecznie ważny dla całego kraju – mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, przedstawiciel wnioskodawców. – Uważamy, że powstanie takiej instytucji, która kompleksowo będzie zajmować się polityką prorodzinną, badaniami nad demografią, to sprawa kluczowa dla naszego kraju. Naszym celem jest, by instytucja ta działała w oddaleniu od bieżącej polityki i była zapleczem merytorycznym dla organicznej polityki prorodzinnej – podkreślił cytowany przez portal prawo.pl.
Zdaniem Dominiki Chorosińskiej z PiS, aby wspierać rodziny, trzeba skutecznie identyfikować problemy, bariery rozwojowe dla zakładania i pomyślnego funkcjonowania rodzin. Jak zauważyła, tego rodzaju instytuty działają na całym świecie, a z Grupy Wyszehradzkiej Polska jest jedynym państwem, które takiego instytutu nie posiada. Przedstawicielom opozycji projekt zdecydowanie się nie spodobał.
 
Zadania Instytutu
Przypomnijmy, w myśl zapisów do najważniejszych zadań Instytutu należeć będzie zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych i kulturowych w Polsce w zakresie: aktualnej sytuacji w obszarze rodziny, w szczególności małżeństwa, rodzicielstwa i dzietności; procesów demograficznych i społecznych, wraz z ich kontekstem kulturowym i ekonomicznym oraz przyczynami i możliwymi skutkami; prognozowania stanu i struktury ludności oraz procesów demograficznych obejmujących reprodukcję ludności, w tym małżeńskość, dzietność i umieralność oraz diagnozowania i monitorowania szans i zagrożeń dla rozwoju demograficznego Polski.
Ponadto instytucja ta skupiać się będzie na monitorowaniu i analizowaniu obszaru komunikacji społecznej oraz edukacji publicznej pod względem ich wpływu na procesy demograficzne i procesy w obszarze rodziny; tworzeniu rozwiązań i formułowaniu wniosków dotyczących polityki rodzinnej i demograficznej; opiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń pod względem ich wpływu na sytuację rodzin oraz procesy demograficzne czy wszczynanie oraz uczestnictwie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie dotyczącym praw rodziny lub dzieci.
 
tekst: Karol Pomeranek
zdjęcie: Piotr Łysakowski (Wikimedia.org)
Fixed Bottom Toolbar