O większą ochronę dzieci - apel prorodzinnych organizacji pozarządowych do marszałka Senatu
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

O większą ochronę dzieci - apel prorodzinnych organizacji pozarządowych do marszałka Senatu

Ostatnie tragiczne wydarzenia z udziałem dzieci, które padły ofiarą przemocy dorosłych, w tym śmierć katowanego i zamęczonego na śmierć przez ojczyma Kamilka z Częstochowy, skłoniły środowisko prorodzinnych organizacji pozarządowych do wystosowania apelu w sprawie zmian prawnych w obszarze ochrony dzieci. Pod apelem do marszałka Senatu podpis złożył także prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie - dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski.

 
870 Dzialaj z nami
 
Autorzy apelu proponują projekt „Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw”, który ma celu doprecyzowanie istniejących procedur oraz wdrożenie systemów specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo związanych z ochroną i bezpieczeństwem dzieci.
 
Okazało się bowiem, że mimo obowiązujących obecnie przepisów dotyczących opieki społecznej, kuratorów sądowych, sędziów orzekających w skomplikowanych sprawach rodzinnych, w tym tych związanych z przemocą w stosunku do najmłodszych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi i rodzinami zagrożonymi występowaniem przemocy, dochodzi do przypadków, w których organy te nie spełniają pokładanego w nich zaufania społecznego, że będą skutecznie działać na rzecz ochrony dzieci w przypadkach doznawanej przez nie przemocy i zagrożenia śmiercią.
 
870 Apel strona 2023 07 27 1
 
Zdarza się, że osoby pracujące w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę dzieci pozornie realizują nałożone na nich prawem obowiązki, de facto jednak są to działania nieskuteczne, wielokrotnie spóźnione, pozorowane, objęte paraliżem decyzyjnym, wreszcie błędnymi decyzjami, brakiem wyobraźni i niefrasobliwością osób realizujących dane zadania z ramienia tych instytucji.
 
Dlatego też sygnatariusze apelu proponują nie tylko zmiany prawne, ale też domagają się zastosowania specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo związanych ochroną i bezpieczeństwem dzieci, w tym wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu psychologii dziecięcej dla sędziów zaangażowanych we wszelkie sprawy związane z dziećmi, by i w ten sposób zapewnić poczucie bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i rodzicom.
 
Pełna treść apelu poniżej:
 
Sz. Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
 
Szanowny Panie Marszałku,
 
Z satysfakcją odnotowaliśmy przyjęcie przez Sejm RP i przekazanie do Senatu RP projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. W naszej opinii ten jakże potrzebny projekt stanowi odpowiedź na społeczne oczekiwania, będące konsekwencją tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka. Czas pandemicznych ograniczeń, gdy zamknięcie spowodowane lockdown’ami sprzyjało nasileniu stresu i napięć, prowadzących w niektórych przypadkach do przemocy wobec najsłabszych, czyli dzieci, i gdy niestety nastąpił wzrost statystyk takiej przemocy, pokazał niezwykle pilną potrzebę doprecyzowania istniejących procedur oraz wdrożenia systemów specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo związanych ochroną i bezpieczeństwem dzieci.
 
Jako organizacje pozarządowe zaangażowane w tematykę prorodzinną apelujemy do Pana o jak najszybsze zajęcie się tym projektem w trakcie najbliższego posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 26-28 lipca br. Proponowane w projekcie wprowadzenie wymogu opracowania standardów ochrony małoletnich we wszystkich organizacjach, placówkach, stowarzyszeniach itp. pracujących z dziećmi jest dobrym krokiem w kierunku zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Inną ważną naszym zdaniem zmianą jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu psychologii dziecięcej dla sędziów zaangażowanych we wszelkie sprawy związane z dziećmi, dzięki czemu będą oni w stanie wychwycić nawet subtelne symptomy zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Uważamy, że proponowane zmiany mają szansę wpłynąć na zwiększenie wrażliwości społecznej oraz czujności osób zaangażowanych na różne sposoby w ochronę dzieci, a tym samym zapobiec kolejnym tragicznym wydarzeniom, takim jak śmierć Kamilka.
 
Załączamy wyrazy szacunku,
 
Sygnatariusze Apelu:
 
Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty
Iwona Sadowska, Ad Rem
Michał Owczarski, Fundacja Życia
Luis Pablo Brusa, Leader 100 – Fundacja
Marek Grabowski, Ruch 4 Marca
Prof. Michał Michalski, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz
 
Apel można przeczytać i podpisać na stronie Fundacji Mamy i Taty:
 
 
870 List 2023 07 27 2
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
oprac.: wit
źródło: Fundacja Mamy i Taty/ serwisrodzinny.pl
zdjęcia: Pixabay.com, Fundacja Mamy i Taty/serwisrodzinny.pl
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar