Inwestycje w termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne ma wspierać program „Czyste powietrze Plus", który ruszył właśnie dzisiaj.
 

Jak zmniejszyć zużycie energii?

Pogłębiający się kryzys w dziedzinie surowców energetycznych takich jak gaz, ropa naftowa i węgiel, wywołany m.in. zachwianiem światowej stabilizacji w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz związane z nim wysokie i wciąż rosnące ceny energii i paliw, z jednej strony powodują znaczny spadek poziomu życia poprzez inflację i drożyznę, z drugiej skłaniają wiele rodzin do zastanowienia się nad oszczędnościami, w tym nad rozwiązaniami w obszarze zużycia energii, które w efekcie mają przynieść oszczędności. Inwestycje w termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne ma wspierać program „Czyste powietrze Plus", który ruszył właśnie dziś - 15 lipca.
 
870 building 4279148 1280
 

„Czyste powietrze” w nowej odsłonie

Program „Czyste powietrze Plus" to nowa odsłona wcześniejszego programu rządowego pod nazwą „Czyste powietrze”, który pozwoli prefinansować inwestycje w termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Prefinansowanie inwestycji to pierwsza najważniejsza zmiana w programie „Czyste Powietrze Plus”.
 
Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę tzw. „kopciucha” oraz ocieplenie domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji - nawet ok. 40 tys. zł.
 
Drugą jest zwiększenie kwoty dotacji - maksymalne kwoty wynoszą obecnie 47 tys. i 79 tys. zł. (w „Czystym powietrzu” było to 37 tys. i 69 tys. zł) – w zależności od tego, czy beneficjent kwalifikuje się w programie do podwyższonego czy najwyższego poziomu dofinansowania.
 
870 renewable 6811970 1280
 
Jak przekonują specjaliści ocieplenie budynku, instalacja pompy ciepła lub paneli fotowoltaicznych generuje oszczędności, które są bardzo zauważalne w budżecie domowym. Prognozują, że najbliższa jesień i zima będą trudne pod względem energetycznym.
 
W nowym programie można zaliczkować inwestycję przed jej fizycznym wykonaniem w wysokości do 50 proc. całej dotacji, zaś pozostała część dofinansowania ma być wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. Dotacje mogą sięgnąć do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia, nawet do 79 tys. zł.
 
Na realizację programu Czyste Powietrze Plus rząd chce przeznaczyć prawie 2 mld złotych.
 

Kto może złożyć wniosek do programu i jakie są jego zasady

Program „Czyste Powietrze Plus” jest dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, czyli tych, które nie skorzystały wcześniej z programu „Czyste Powietrze”.
 
Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z 3 wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.
 
 
770 building 419204 1280

Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz pozostałymi warunkami programu.


Beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Ze ścieżki prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania - właściciele domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

- do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.


Jak złożyć wniosek w programie „Czyste Powietrze Plus”?

 
600 obraz 27 37504904
 
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, po czym wydrukować formularz i podpisać go własnoręcznie, a następnie przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 

Termin składania, rozpatrzenia i sposób rozliczenia wniosku

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.
Wnioski w programie Czyste Powietrze Plus można składać od 15 lipca 2022 r. Na realizację programu Czyste Powietrze Plus rząd chce przeznaczyć prawie 2 mld złotych.
 
870 house 157112 1280
 

Prosto, ekonomicznie i ekologicznie

Odpowiednie ocieplenie domu i podniesienie jego efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i mniej szkodliwych dla środowiska naturalnego technik grzewczych oznacza rachunki za ciepło mniejsze nawet o 50-70 proc., co jest szczególnie ważne w obliczu obecnej sytuacji na rynku energii.
 
To także ograniczenie emisji szkodliwych pyłów nawet do 95 proc., a emisji CO2 do 70 proc.
 
Program „Czyste powietrze Plus" ma funkcjonować w oparciu o prostsze, w porównaniu z poprzednim („Czyste powietrze”), procedury, by wnioskodawcy i beneficjenci programu zdążyli jeszcze wykonać inwestycje w swoich domach przed nadchodzącym okresem grzewczym.
 
czyste powietrze statystyki czerwiec 2022
 

Pieniądze z programu zasilą lokalny rynek

Twórcy i promotorzy programu podkreślają, że tego typu inwestycje rozwijają lokalny rynek i lokalną przedsiębiorczość. Taka też jest filozofia programu „Czyste powietrze Plus", żeby pieniądze z dotacji zostawały na lokalnym rynku usług i towarów.
 
Program silnie promuje rząd. „Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym" – apelował kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki.

Od 1 lipca br. prowadzone przez samorządy punkty konsultacyjno-informacyjne zyskały na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tys. zł. finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.
 
Pełna informacja o programie „Czyste powietrze Plus” TUTAJ.
  
Oprac.: wit
Źródło: PAP, muratorplus.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com, gov.pl