87% Polaków uważa, że wiedzę o seksualności powinni dzieciom przekazywać rodzice

Fot. do tekstu nr 7W pierwszej połowie 2019 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziła badania Opinie o warszawskiej karcie LGBT+ i edukacji seksualnej w szkołach. Informację na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej Stacja7 w tekście Edukacja seksualna w szkołach – co sądzą Polacy? 

Z materiału wynika, że „87% ankietowanych uważa, że młodzi ludzie powinni się uczyć przede wszystkim od swoich rodziców” jeśli chodzi o wiedzę na temat seksualności człowieka, a tylko ok. 3% Polaków jest za poruszaniem tematyki seksualności w przedszkolach czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Co, istotne w tekście można również wyczytać, że „wśród ludzi najmłodszych (18-24 lata) na przestrzeni kilkudziesięciu lat w zakresie edukacji seksualnej wzrosła rola rodziców (60%) i przede wszystkim szkoły (62%)”, a także, że choć „Polacy w większości popierają edukację seksualną dzieci i młodzieży w szkołach, to w mniejszym stopniu akceptują wprowadzenie do szkół tematyki związanej z LGBT+”.

Warte odnotowania jest ponadto, że największy procent ankietowanych (49%) wiedzę na temat seksualności otrzymał od rodziców.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar