Dominika Wielkiewicz
 
Pasje. Piękna rzecz, która motywuje, sprawia radość, inspiruje, pozwala poznać siebie i swoje potencjały. Posiadanie w życiu pasji kształtuje charakter i uczy wielu umiejętności niezbędnych w życiu. Pasje można odkryć każdy wieku, jednak warto przyglądać się naszym dzieciom od małego i zwracać uwagę na to, czy jest w ich życiu coś, co szczególnie je interesuje albo pod jakim względem wyróżniają się na tle innych. Zainteresowania i pasje dziecka, jeśli będą wspierane odpowiednio wcześnie, mogą nawet ukierunkować jego przyszłość, a przynajmniej sporą jej część.
 

Po pierwsze nie szkodzić

Nie od dziś wiadomo, jak wielką rolę w życiu dziecka odgrywa środowisko rodzinne i rówieśnicze. Nie inaczej spawa ma się pod względem pasji i aktywności dziecka. To, czy dziecko odda się interesującej aktywności także zależy od środowiska w jakim wyrasta, co ma związek z modelowaniem i dawaniem przykładu. Dziecko, które widzi rodziców mających swoje indywidualne zainteresowania otrzymuje informacje o tym, jak ważnym elementem życia jest pasja i rozwój. Oczywiście mam tu na myśli pasje dziecka i jego źródło zainteresowań, a nie niespełnione ambicje rodziców, którzy chcieliby je przelać na dziecko. Zadaniem rodziców jest mądre ukierunkowanie i wspieranie dziecka zgodnie z jego naturalnymi zdolnościami.
 

Wspierać mądrze, czyli jak?

Dzieci zaczynają interesować się różnymi rzeczami już w czasach przedszkolnych i choć najczęściej nie są one bardzo trwałe i długofalowe, to nie należy ich lekceważyć. Już wtedy warto zachęcać dziecko do podejmowania prób, jednak bez przymusu i konieczności kontynuowania w sytuacji, gdy dziecko traci zapał. Bo to, co w rozwoju zainteresowań dziecka najważniejsze, to ich dobrowolność i autentyczne pragnienie dziecka, aby daną aktywność podejmować. Nie ma nic gorszego aniżeli przymus i, co niestety zdarza się dość często, realizacja przez dziecko niespełnionych pasji, marzeń, zainteresowań rodziców, którzy na siłę zaszczepiają swoje pragnienia dziecku i wymagają osiągania w tej dziedzinie mistrzostwa.
 
Rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że wspieranie dziecka w jego pasjach wymaga naprawdę sporo zaangażowania i czasu. Należy też pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, które dla dziecka będą wsparciem i motywacją. Rada, pomoc i asysta ze strony rodzica jest dla dziecka poczuciem, że zawsze ma przy sobie kogoś, na kogo może liczyć, kto doceni, wesprze, pocieszy, zmotywuje i doceni wysiłek, nawet jeśli nie zawsze przynosi najwyższe laury. Ważne jest, aby rodzice realnie dostosowali swoje oczekiwania do możliwości dziecka i nie próbowali na siłę zrobić z niego kogoś, kim nie chce lub nie może być. Nic na siłę, to, że nas pasjonuje malarstwo naprawdę nie oznacza, że nasze dziecko podziela nasze pasje. A jeśli je podziela, nie rywalizujmy z własnym dzieckiem i nie pokazujmy, że jesteśmy lepsi. Porównywanie i dewaluacja naprawdę nie zmotywuje i nie zachęci dziecka do podjęcia większego wysiłku.
 

Być obecnym i doceniać

Bardzo ważne w wspieraniu pasji dziecka jest bycie przy nim w ważnych dla niego momentach takich jak występy, konkursy, egzaminy etc. Dziecko potrzebuje w sytuacji stresowej naszego wsparcia, bycia blisko po to, aby mogło poradzić sobie ze stresem, lękiem i aby mogło uwierzyć w swoje możliwości i umiejętności. Istotnym jest, aby rodzice obserwowali dziecko i wyczuli moment, w którym pasja bierze górę i dziecko wciągnięte w wir rywalizacji i osiągania sukcesów, nie potrafi poradzić sobie z porażką i zawsze chce być najlepsze. Należy od początku uczyć je, że porażki i sukcesy idą ze sobą w parze i poprzez własny przykład pokazywać, jak sobie z nimi radzić. Doceniajmy każdy wysiłek, zaangażowanie i chęć pracy. Wszak nie zawsze nam dorosłym jest się zmusić do systematyczności więc docenianie tego faktu u dziecka jest elementem budującym. Chwalmy je, interesujmy się tym co robi, a także uczmy się od niego, bo w sytuacji, kiedy dziecko pasjonuje się rzeczami, o których nie mamy pojęcia jest fantastyczną okazją do rozmów, stawiania dziecka w roli autorytetu i przede wszystkim pokazania mu, że uważamy go za profesjonalistę i doceniamy nabyte przez niego umiejętności.
 
Rozwój pasji sprzyja rozwojowi poznawczemu, społecznemu i emocjonalnemu dziecka, doskonaląc kompetencje niezbędne na każdym etapie życia. Ponadto dziecko uczy się, że wolny czas można spożytkować nie tylko w interesujący go sposób, ale jednocześnie także w sposób wartościowy. Jest też wspaniałą okazją do rozmów, spędzania wspólnie czasu, tworzenia bliskiej relacji i uczenia radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dziecko pełne pasji niezwykle ubogaca swoje życie, pod warunkiem jednak, iż są to jego pasje, a nie pasje rodziców…
 
Autorka jest pedagogiem resocjalizacyjnym oraz opiekuńczo-wychowawczym, bajkoterapeutką, muzykoterapeutką, trenerką umiejętności społecznych. Zajmuje się również tematyką autoagresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, a także profilaktyką zachowań autodestrukcyjnych oraz szkoleniem dorosłych w tym zakresie.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
 
Baner790x105 Zakonczenie artykułu WERSJA 4