Nasze dzieci poćwiczą więcej po pandemii?

Nasze dzieci poćwiczą więcej po pandemii?

Obecny zdalny system nauczania w znacznym stopniu ograniczył fizyczną aktywność uczniów. Efektem izolacji są zmęczenie, obniżona sprawność fizyczna, nadwaga oraz cały szereg dolegliwości, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, na które skarży się młodzież, co ujawniają liczne badania. 

Aktywniej po pandemii 
Pomysłem na poprawienie kondycji fizycznej młodzieży po powrocie do nauki stacjonarnej jest program ,,Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, wprowadzany właśnie do realizacji. Polega on na przygotowaniu i zorganizowaniu w szkołach dodatkowych zajęć sportowych. Program realizuje ministerstwo edukacji i nauki we współpracy z kilkoma akademiami wychowania fizycznego.

Nauczyciele już mogą się zgłaszać
Pierwszy etap programu, który rozpoczął się 8 kwietnia, polega na przygotowaniu nauczycieli. Mogą się oni rejestrować celem odbycia szkolenia przygotowującego ich do realizacji zajęć sportowych, które odbywać się będą po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Na szkolenie zgłosić się może każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, średniej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zapisy potrwają do końca roku szkolnego. Rejestracji można dokonać poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej programu www.wfzawf.pl. Na tej samej stronie podany zostanie termin rozpoczęcia szkoleń, zależny od sytuacji epidemicznej w kraju. Organizatorzy przyjmują jednak, ze szkolenia mogą ruszyć jeszcze w kwietniu i zgodnie z założeniami potrwają do końca roku.

Specjaliści z uczelni sportowych wyszkolą
W realizację programu zaangażowanych jest kilka wyższych uczelni sportowych. W zależności od miejsca pracy nauczyciel chcący uczestniczyć w szkoleniu skierowany zostanie do właściwej AWF, a ta poda mu konkretny termin i formę szkolenia.

Z programem współpracują następujące uczelnie, do których przypisane są poszczególne województwa:

• AWF Warszawa – mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie;
• filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej – lubelskie oraz podlaskie;
• AWFiS w Gdańsku – zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie;
• AWF Katowice – śląskie i łódzkie;
• AWF Wrocław – dolnośląskie i opolskie;
• AWF Kraków – podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie;
• AWF Poznań – wielkopolskie oraz lubuskie.

Szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej, które prowadzić będą specjaliści z wymienionych powyżej wyższych uczelni sportowych obejmą taką tematykę jak:

- metody przeciwdziałania skutkom hipokinezji – bezczynności ruchowej,
- sposoby radzenia sobie w okresie izolacji społecznej,
- metody pokonywania skutków zdrowotnych występujących po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2,
- aspekty psychologiczne związane z nauką zdalną i sposoby radzenia sobie z towarzyszącymi jej problemami,
- sposoby wzbudzania i utrzymywania motywacji na zajęciach ruchowych, budowanie wokół nich motywacyjnego klimatu,
- budowanie relacji społecznych w grupie rówieśniczej,
- metody pokonywania barier aktywności fizycznej.

Każdy nauczyciel, który zgłosi akces do programu będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Zajęcia dla uczniów dopiero po powrocie do szkół
Kolejnym etapem programu będzie realizacja właściwych zajęć sportowych z uczniami. Nauczyciele, którzy ukończą szkolenia i otrzymają stosowny certyfikat będą mogli wraz ze swoją szkołą zgłosić się do programu i aplikować o środki na realizację dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Organizatorzy przewidzieli prowadzenie takich zajęć dla grup uczniów nieprzekraczających 20 osób. W ten sposób w ramach środków przeznaczonych na realizację programu, które w 2021 roku wynoszą 42 mln zł, przeprowadzić będzie można około 300 tys. godzin zajęć. Jednak będą one realizowane dopiero po powrocie uczniów do trybu nauki stacjonarnej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

Źródło: gov.pl, oprac. wt
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar