Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w najblizszy poniedziałek 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym – podaje w komunikacie MEN. Resort dopowiada, iż organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zdalna do 9 stycznia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 9 stycznia na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych; szkół ponadpodstawowych; placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych; szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Powrót do stacjonarnej

10 stycznia nastąpi powrót do nauki stacjonarnej. 

– Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin – apeluje MEN. – Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

autor: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: pixabay.com