Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem?

Świat cyfrowy jest niezwykle ciekawy i pochłaniający, a to powoduje, że ryzyko uzależnienia młodego człowieka od nowych technologii wzrasta. Prof. Mariusz Jędrzejko z Akademii Piotrkowskiej, pedagog, diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń opowiada o tym, jak wygląda leczenie uzależnień i terapia, jak funkcjonuje prowadzona przez niego placówka i jak uchronić dzieci przed wpadnięciem w nałóg.   

 

Kto wymaga terapii uzależnień?

 Prof. Mariusz Jędrzejko podkreśla, że świat cyfrowy jest niezwykle ciekawy, dopaminogenny i fajny, a świat rzeczywisty jest całkowicie normalny. To właśnie dopamina odpowiada w dużej mierze za duży wskaźnik zagrożenia uzależnieniem się od świata cyfrowego i mediów społecznościowych. Jest to hormon odpowiedzialny za uczucie szczęścia. Podczas przeglądania sieci uwalniają się jej duże pokłady, a to prowadzi do coraz częstszego i bardziej intensywnego korzystania z urządzeń ekranowych.

Dlatego prof. Jędrzejko do prowadzonego przez siebie ośrodka przyjmuje głównie dzieci uzależnione od technologii cyfrowych lub mediów społecznościowych, a także nadużywające w sieci swojego wizerunku. Drugą grupą jest młodzież uzależniona od narkotyków.

źródło: instytutpokolenia.pl

 Uzależnienie - jak nie wplątać w nie dziecka?

Do ośrodka prowadzonego przez prof. Jędrzejkę trafiają dzieci, którym rodzice otworzyli przestrzeń świata ponad ich zdolności poznawcze, rozumowe, emocjonalne i moralne. 

Trafiają do nas dzieci, których rodzice pędzą, więc szukają substytutu – skoro rodzice nie mają czasu na rozmowę o tym, co dla dziecka jest trudne, co je boli, ale też o tym, co jest fajne, to dzieci znajdują to w sieci.

- mówi prof. Jędrzejko

Pedagog podkreśla ważną rolę, jaką w wychowywaniu młodego człowieka pełnią stawiane przez rodziców granice i reguły panujące w domu. Podał przykład dziecka, które dostaje wszystko to, czego zażąda. Doprowadziło to do ciężkiego uzależnienia młodzieńca od gier komputerowych i wymuszeniu na matce przeprowadzki do innego pokoju, aby z większego chłopiec mógł urządzić sobie pokój do grania. 

Na czym polega terapia i leczenie uzależnień?

Osoba uzależniona cechuje się tym, że nie rozumie świata, dlatego prof. Jędrzejko podkreśla, że trzeba ją trzymać „na krótkiej smyczy”, czyli poddawać kontroli społecznej. Kiedy rozumienie świata wzrasta w trakcie terapii leczenia uzależnień, kontrola się zmniejsza.

 Uczymy dzieci tego, że świat jest wielki, ale należy z niego wybierać to, co jest fajne i naprawdę rozwijające dla młodego człowieka.

- mówi prof. Jędrzejko.

fot. Pixabay

Podkreśla też, że wielkie cyfrowe koncerny mają tylko jeden cel:

Zarobić na was i na waszych dzieciach. Chcą, żeby użytkownicy byli jak najbardziej aktywni, udzielali jak najwięcej informacji, używali słów kluczowych potrzebnych marketingowo, by profilować reklamy.

 - zaznacza ekspert

Musimy modelować nasze relacje do technologii. Rodzice, chcąc wymagać od dziecka, sami muszą stosować się do zasad. Wchłonęły nas technologie cyfrowe, a kompletnie nie rozumiemy, co to oznacza.

- dodaje prof. Mariusz Jędrzejko.

Fixed Bottom Toolbar