Dzisiaj jest

FORUM PRAWNE

Po co są prawa rodziny?

Anna Magdalena AndrzejewskaPrawa rodziny to temat niezwykle szeroki i żywo obecny w debacie publicznej. Czy jednak ktoś zadał sobie pytanie, po co komu prawa rodziny? Czy nie.....

Zakaz wystawiania jasełek w szkołach, dzielenia się opłatkiem czy śpiewania kolęd jest bezprawny - możliwa bezpłatna pomoc prawna dla rodziców

Docierają do nas informacje, że w niektórych szkołach czy przedszkolach zdarza się, że pojedynczy rodzice czy nauczyciele (niekiedy radni) protestują przeciwko wystawianiu przez.....

Analiza warszawskiego programu „Szkoła przyjazna prawom człowieka”

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazał informację prasową na temat analizy prawnej dotyczącej warszawskiego programu "Szkoła przyjazna prawom człowieka", w której.....

Prawa rodziców  – przewodnik do pobrania

W nowym roku szkolnym w niektórych placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z tzw. standardami WHO. Ich wdrożenie może naruszać.....

Podstawy prawne działalności rad rodziców

O tym, jak bardzo ważne jest, żeby rodzice brali aktywny udział w działalności szkolnych rad rodziców pisaliśmy tutaj. Warto jednak wiedzieć, jak solidne podstawy prawne mają.....

Kiedy szkoła łamie prawa rodzica

W związku z przeprowadzanymi w coraz większej liczbie szkół tzw. zajęciami antydyskryminacyjnymi, Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej prowadzi kampanię „Chrońmy dzieci”, gdzie jako.....

Prawo jest po naszej stronie


W Polsce rodzina jest pod ochroną prawną. Gwarantem jest najwyższej rangi akt prawny: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która w art. 18 stanowi: „Małżeństwo jako związek.....