Czy można się dobrze przygotować na wypadek katastrofy i wojny? Kim są prepersi?
Zdjęcie: Pexels.com

Czy można się dobrze przygotować na wypadek katastrofy i wojny? Kim są prepersi?

Prepersi (ang. preppers) to osoby, które zawczasu przygotowują się na wypadek dużych awarii, katastrof, klęsk żywiołowych, a nawet wojny, gromadząc niezbędne do przetrwania środki i ucząc się reagować w sytuacji kryzysowej i egzystować w skrajnie niekorzystnych warunkach. Dotąd uważani byli za ludzi ogarniętych przynajmniej lekką obsesją, dziś – wobec przebytej pandemii i wojny na Ukrainie oraz gróźb Rosji, że może zaatakować inne kraje, włącznie z użyciem broni jądrowej – zaczyna się ich postrzegać zupełnie inaczej. Warto omówić przynajmniej część z opisanych tu zagadnień w gronie rodzinnym. Przygotowanie mentalne i praktyczne pozwoli nam - w razie czego - uniknąć wielu przykrych niespodzianek i przetrwać.
 

Preppering i survival – naucz się radzić sobie sam

Zjawisko prepperingu (przygotowania się do przetrwania na wypadek katastrofy i wojny), znane jest na świecie od lat. Ocenia się, że w USA jest ok. 2 mln prepersów, w Polsce ok. 20 tys. Osoby takie, wcześniej traktowane często z uśmiechem i pobłażaniem, obecnie zyskują opinię odpowiedzialnych za siebie i swoją rodzinę.
 
870 pexels ahmed akacha 6471683
 
Korzeni prepperingu na pewno można szukać we wcześniejszym już survivalu (w języku ang. survival oznacza sztukę przetrwania), czyli umiejętności poradzenia sobie w ekstremalnych warunkach (na ogół terenowych, klimatycznych, itp.), czyli raczej w warunkach pokoju, niż wojny. Survivalowcy kładą nacisk na umiejętności praktyczne, ale też na wiedzę z zakresu psychologii, fizjologii, medycyny i ratownictwa, botaniki, fizyki i chemii, geografii, meteorologii, traperki i in. Sam survival przybiera też czasem formę towarzyskiej aktywności, kiedy grupa znajomych postanawia wyruszyć na trudniejszą, turystyczna wędrówkę, w niedostępne lub słabo zaludnione tereny.
 

Przygotowani na koniec świata

W przypadku prepperingu chodzi bardziej o to, by wiedzieć jak zachować się w sytuacji kryzysowej i mieć przygotowane podstawowe produkty i sprzęt pomocny w przetrwaniu takiej sytuacji. Warto też umieć posługiwać się bronią i znać techniki samoobrony. Trzeba być przede wszystkim świadomym zagrożeń i znać swoje możliwości.
 
670 factory 4757647 1280
 
Jak mówią krajowi specjaliści od prepperingu, jego polski wariant nieco różni się od np. amerykańskiego, gdzie przygotowuje się masę zapasów (żywność, paliwo, broń) oraz bunkier, lub ziemiankę, w której można się schronić. Choć w obliczu ostatnio występujących zagrożeń, z konfliktem zbrojnym włącznie, przygotowanie bezpiecznego schronienia i odpowiednich zapasów wydaje się jak najbardziej celowe.
 

Po pierwsze zadbać o bezpieczeństwo

Podkreślają też, że tak naprawdę nie da się przygotować na wypadek wybuchu wojny. Już prędzej na pandemię i kwarantannę, kryzys finansowy, utratę pracy, zamieszki i ewakuację.
 
Ich działania mają bardziej na celu podniesienie bezpieczeństwa własnego i rodziny. A zaczynają się już od pewnych wydawałoby się, zupełnie zwyczajnych działań – np. przygotowaniu zapasów, wyboru samochodu, szkoły dla dzieci, miejsca zamieszkania, zakupu narzędzi, zdobywaniu praktycznych umiejętności.
 
870 shooting 2658438 1280
 
Część tych umiejętności jest nauczana w szkole w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który od nowego roku szkolnego 2022/23 ma być wzbogacony o zajęcia z zakresu obronności (np. kursy strzelania). Zakres nauczania EDB obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnorakimi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w razie katastrof. Uczniowie są szkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Można zatem stwierdzić, że jest to przedmiot uczący właśnie preperingu.
 

Nie da się wszystkiego przewidzieć, ale można ustalić skuteczny plan

Nie da się do końca przewidzieć, w jakiej kryzysowej sytuacji możemy się znaleźć. Natomiast pewne zagrożenia można sobie wyobrazić i przygotować plan działania dla siebie, rodziny, nawet krewnych. Mogą to być zamieszki, akty terroru albo klęska żywiołowa.
 
Warto opracować i omówić plan działania awaryjnego, w takich sytuacjach. Np. wyznaczyć dla rodziny i bliskich punkt zbiórki, formy kontaktu, sposoby i środki transportu, wyznaczyć dla każdego zadania, by wiedział, jak ma się zachować i co robić. To z pewnością pozwoli ograniczyć chaos i ułatwi odnalezienie się w przewidywanym zamieszaniu i panice.
 
870 pexels ferdinando cappiello 10901965
 
Oczywiście najlepiej jest przećwiczyć elementy planu awaryjnego „na żywo”. Oprócz oswojenia się z nową sytuacją, takie ćwiczenie pozwala zapamiętać zachowania, umożliwia tez skorygowanie ewentualnych usterek planu.
 

Poznaj i rozwiń swoje umiejętności

Jak mówią prepersi – każdy powinien przeanalizować swoje umiejętności i podszkolić te, w których nie czuje się pewny, ma braki. Podstawą jest szukanie i budowanie schronienia, rozpalanie ognia, pozyskiwanie wody i jedzenia oraz sposoby na obronę czy zabezpieczenie siebie. Lista umiejętności może być bardzo długa, zaczynając od tych podstawowych, można z czasem rozwijać kolejne.
 

Zapasy i rzeczy podręczne

Jeśli chodzi o gromadzenie zapasów na wypadek katastrofy, to należy mieć zestaw podstawowych artykułów żywnościowych na okres ok. 2-3 tygodni. Chodzi tu o tzw. żelazne racje suchych materiałów sypkich, zapraw, konserw, kasz, makarony i oczywiście napojów, przede wszystkim wody pitnej. Muszą mieć odległe daty ważności, stąd takie zapasy co jakiś okres należy po prostu wymienić. Do tego mogą dochodzić artykuły mniej trwałe: płatki śniadaniowe, bakalie czy nawet słodycze.
 
770 pexels roger brown 5125690
 
Z rzeczy niezbędnych do przetrwania poza żywnością i piciem należy zaopatrzyć się w takie jak: źródło ognia, światła, linę, ostrze, schowek na dokumenty. Istnieją specjalne podręczne torby „ucieczkowa”, których zawartość ma zapewnić środki na przeżycie kilku dni. Praktycy sugerują posiadanie tzw. nerki, w której znajdzie się miejsce na dobry multitool, portfel, mały scyzoryk, kartkę z numerami telefonów, minimalną apteczkę z maseczką do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rękawiczkami i plastrami. Niezbędnym elementem jest też smartfon z naładowaną baterią.
 

Predyspozycje do bycia prepersem

Prepersi często postrzegani są jako osoby niezależne, pracowite, zaradne, łatwo się nie poddające i nie ulegające konsumpcjonizmowi. Nie powinny na pewno być egoistami, fanatykami oraz ludźmi, którym brakuje wyrozumiałości. Powierzchowność, krótkowzroczność, chodzenie na łatwiznę, działanie impulsywnie, pochopne czy uważanie się za nieomylnego – też wyklucza takiego osobnika z grona prepersów.
 
870 pexels cottonbro 4888449
 
Nigdy nie można przygotować się na każdą ewentualność, ale gromadzona wiedza sprawia, iż stajemy się silniejsi i wiemy, jak reagować w trudnych sytuacjach. Tam, gdzie inni zaczynają panikować, prepersi potrafią szybko zanalizować sytuację i dobrać najlepsze rozwiązanie. Lepiej być przygotowanym na coś, co miałoby się nie wydarzyć – twierdzą - niż znaleźć się w sytuacji, w której zabrakłoby nam podstawowych rzeczy do uratowania sobie lub komuś innemu życia.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: interia.pl, pl.wikipedia.org
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar