Razem naprawdę możemy więcej
Zdjęcie: Pixabay.com

Razem naprawdę możemy więcej

Na skutek zmian politycznych i gospodarczych w Europie ostatnich kilkudziesięciu lat relacje Polaków i Ukraińców weszły na zupełnie nowy poziom. Wielu naszych wschodnich sąsiadów przyjechało do Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała nowe wyzwania dla obu narodów. W ramach programu Razem Możemy Więcej na łamach Polskiego Forum Rodziców i w jego kanałach społecznościowych monitorujemy polsko-ukraińskie relacje, staramy się informować o pojawiających się problemach, nazywać je, opisywać i podawać możliwe rozwiązania.
 
Polacy i Ukraińcy przez kilka wieków egzystowali wspólnie w ramach jednego państwa. Później Ukraina stała się częścią imperium rosyjskiego i Rosji Sowieckiej. Wolne, niepodległe państwo ukraińskie powstało zaledwie 32 lata temu. Teraz zmaga się z rosyjskim najazdem, a Polska udziela swoim wschodnim, sąsiadom różnego rodzaju wsparcia – od humanitarnego po wojskowe. Nie mniej wazne są też działania w sferze medialnej - zbieranie i rozpowszechnianie informacji, udzielanie porad, instruowania o zasadach postępowania, miejscach pomocy.
 
Efektem wojny jest fala uchodźców z Ukrainy, którzy schronili się w Polsce. To głównie kobiety i dzieci – mężczyźni pozostali, by walczyć z rosyjskim najeźdźcom. Ci dzielni i gorzko doświadczeni przez los ludzie potrzebują i zasługują na pomoc z naszej strony. I takiej doświadczają.
 
Polska oprócz oddolnych, społecznych inicjatyw pomocy, szczególnie w pierwszym okresie wojny i migracji, także jako państwo reaguje na powstałą sytuację. Pomoc humanitarna, wsparcie systemowe w postaci odpowiednich przepisów prawnych, umożliwienie kontynuowania edukacji dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce, ułatwienia w procesach starania się o pracę, opieka medyczna, wreszcie pomoc informacyjna i wsparcie np. psychologiczne to bardzo szeroki zakres polskich działań wspierających obywateli Ukrainy.
 
W ramach programu Razem Możemy Więcej informujemy i opisujemy problemy, jakie pojawiają się w związku z pobytem Ukraińców w Polsce. Podejmujemy tematy związane m.in. z poradami dotyczącymi zdrowia psychicznego, także dzieci, które doświadczyły tragedii wojny. Monitorujemy procesy integracyjne i przybliżamy wspólną historię, zbieżności i różnice kulturowe. Opisujemy relacje dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w szkołach. Badamy, jakie są potrzeby uchodźców z Ukrainy.
 
Teksty i nagrania publikujemy w języku polskim i ukraińskim. Można je znaleźć na naszych portalach: polskieforumrodzicow.pl oraz specjalnie uruchomionym w ramach programu Razem Możemy Więcej - portalu www.ukrainskarodyna.pl (tam zamieszczane są teksty wyłącznie po ukraińsku).
 
Szczególnie ważne w obecnej sytuacji są problemy dotyczące ukraińskich rodzin, a zwłaszcza dzieci, które doświadczają urazów psychicznych związanych z wojną, rozłąka z najbliższymi, opuszczeniam domu i koniecznością adaptacji w nowym, obcym miejscu oraz środowisku. Tych własnie problemów dotyczą wideo  podcasty, które można znaleźć na naszym kanale YouTube TUTAJ.
 
O adaptacji dziecka w nowym miejscu i towarzyszących mu wyzwaniach posłuchamy w nagraniu „Adaptowanie się dziecka w nowym miejscu” opublikowanym TUTAJ.
 
O problemach na jakie natykają się ukraińskie dzieci w szkole możemy dowiedzieć się z jednej z rozmów „Nadpobudliwe dziecko?” zamieszczonych TUTAJ.
 
Zagadnień pomocy dzieciom w przetrwaniu długich rozstań z mamą i najbliższymi dotyczy wideo podcast „Migracja bez mamy?” zamieszczone TUTAJ.
 
O tym jak radzić sobie z lękami o siebie i własna rodziną posłuchamy w programie „Jak pomóc dziecku przezwyciężyć traumę?” opublikowanym TUTAJ.
 
Jak pomóc dorosłym i dzieciom pokonać stres związany z przymusową emigracją dowiemy się z wideo podcastu „Dziecko, stres i migracja” zamieszczonego TUTAJ
 
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych stron internetowych i kanałów społecznościowych oraz do przekazywania sobie informacji na ich temat, dzielenia się nimi wśród znajomych i osób, których ta problematyka szczególnie dotyczy.
 
Razem możemy więcej. Razem możemy pomóc. Naprawdę.
 
Stopka mailowa2 belka pod teksty grant UKR RMW
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2022-2023.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac.: wit
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
Fixed Bottom Toolbar