Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie. Znamy wsparcie dla pomagających rodzin i firm!

Zapisy o wsparciu dla polskich rodzin i firm pomagających Ukraińcom znalazły się w projekcie ustawy o pomocy obywatelom tego kraju w związku z konfliktem zbrojnym, który przyjęła właśnie Rada Ministrów. Będą miesięczne świadczenia oraz zwolnienia podatkowe!

Wsparcie na utrzymanie

 W projekcie ustawy przewidziano, iż każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Jak czytamy, świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.
 
Sami zaś obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. W tym przypadku chodzi o pokrycie pilnych wydatków na zakup żywności, odzieży, obuwia itp.
 
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:
 
{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/3J007IyANiY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}
 

Preferencje dla udzielających pomocy

 Projekt ustawy przewiduje również korzystne rozwiązania podatkowe dla osób i firm udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i przyjeżdżającym do Polski.
 
– Wśród tych preferencji znajduje się m.in. zwolnienie z podatku (PIT i CIT) świadczeń pieniężnych wypłacanych podatnikom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o tych, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku – informuje Ministerstwo Finansów.
 
Co więcej, przyjęty projekt zakłada też korzystne rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem szerokiego spektrum organizacji, w tym m.in. organizacji pozarządowych i samorządów.
 
– Preferencja będzie polegała na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. – tłumaczy resort.
 
Pomoc Ukrainie
 

Zwolnienia podatkowe dla uchodźców

 Dobre wieści także dla uchodźców z Ukrainy. Ci nie będą płacić w Polsce podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy, albowiem projekt zakłada zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Wspomniane zwolnienie będzie obejmowało zarówno pomoc od osób fizycznych, jak i firm oraz organizacji pozarządowych.
 
– Nie będzie ograniczone kwotowo i jego stosowanie nie będzie się wiązało z żadnymi formalnościami po stronie uchodźców – nie będą musieli zgłaszać się do urzędu skarbowego. Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. Bez zmiany przepisów otrzymujący darowizny obywatele Ukrainy musieliby płacić podatek od darowizn pieniężnych i rzeczowych, których wartość otrzymana od jednej osoby lub organizacji przekracza 4 902 zł w ciągu 5 lat – wylicza ministerstwo.
 
Obywatele Ukrainy będą ponadto zwolnieni z podatku dochodowego od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm, w związku z czym nie będą płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Ta preferencja podatkowa obowiązywać będzie od 24 lutego do końca 2022 roku.
 
Od kiedy nowe przepisy?
Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
 

Także samorządy

Co ciekawe, ze swoją pulą zwolnień dla pomagających ruszyły także lokalne samorządy. Na przykład Miasto Ciechanów udzieli wsparcia właścicielom prywatnych lokali i budynków, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców z objętej wojną Ukrainy, a osoby te będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 2022 rok.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
__________
oprac.: kjp
źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów
zdjęcie: Pixabay
Fixed Bottom Toolbar