Pomoc specjalistyczna nakierowana na osiągnięcie dobrostanu psychicznego osób z doświadczeniem migracji
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Pomoc specjalistyczna nakierowana na osiągnięcie dobrostanu psychicznego osób z doświadczeniem migracji

Grzegorz Chmielewski
 
Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie miliony obywateli tego kraju schroniły się na terytorium Polski. Federacja Rosyjska do dnia dzisiejszego dokonuje ataków na ludność cywilną Ukrainy. Polski sąsiad od 24 lutego 2022 roku pogrążony jest w wojnie.


Od początku z szerokim wsparciem

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski już od pierwszych tygodni mogli liczyć na kompleksową pomoc. Świadczyli ją wszyscy: zwykli Polacy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Pierwsze tygodnie wiązały się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych. Osoby, które z dnia na dzień znalazły się w Polsce miały przy sobie tylko podstawowe rzeczy osobiste. Polacy od początku zapewniali im żywność, schronienie oraz wsparcie specjalistyczne.

Z informacji przekazanych od Straży Granicznej wynika, że do Polski od czasu wybuchu wojny wjechało ponad 6 milionów osób z Ukrainy. Na powrót do swojego kraju zdecydowało się ponad 4 miliony osób.


Zespołu Stresu Pourazowego skutkiem wojny

Niepewna sytuacja geopolityczna w tym regionie, utrzymujące się do dnia dzisiejszego, ataki Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę cywilną kraju wywołują w obywatelach Ukrainy strach i lęk, który ma bezpośrednie przełożenie na ich kondycję psychofizyczną. Dużo osób dorosłych oraz dzieci doświadczyło Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) a także zaburzeń adaptacyjnych.

Każdy z nich w Polsce może skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistycznej. Coraz częściej jest to pomoc udzielana w języku ukraińskim, co ma kluczowe znaczenie dla osób, które nie znają języka polskiego.


Rodzaje pomocy dostosowane do potrzeb

Polskie organizacje pozarządowe taką pomoc dla obywateli Ukrainy zapewniają od początku wybuchu wojny. Do ich zespołów do dnia dzisiejszego dołączają ukraińscy specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy, oraz lekarze specjaliści. Wśród nich są osoby, które wcześniej pracowały na Ukrainie, ale są także specjaliści, którzy już przed wybuchem wojny prowadzili w naszym kraju swoją praktyką zawodową.

Pomoc specjalistyczna dla obywateli Ukrainy jest dostosowana do ich potrzeb. Obejmuje: doraźną pomoc psychologiczną, interwencje kryzysową, psychoterapię oraz konsultacje specjalistyczne z lekarzami min. z zakresu psychiatrii. Wybór formy wsparcia to decyzja uczestnika spotkań terapeutycznych.

Wśród osób, które przyjeżdżały do Polski najwięcej jest kobiet z dziećmi. Rozłąka z bliskim, nagła zmiana otoczenia, niepewność związana z przyszłością to tylko jedne z wielu problemów z którymi ukraińskie kobiety mierzą się w Polsce. Wzywaniem dla nich jest bariera językowa i trudności związane ze stałym miejscem zamieszkania oraz pracy. Okres adaptacji do nowej sytuacji nie kończy się dla nich w przeciągu kilku miesięcy. Trwać będzie o wiele dłużej. Ilość wyzwań z jakimi mierzą nie zmniejsza się.

Blisko 2/3 osób, które znalazły się w Polsce zdecydowało się na powrót do kraju. 1/3 z nich zdecydowała się pozostać na dłużej.
 

Specjalistyczna pomoc szeroko dostępna

Polska wychodzi naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. W całym kraju powstały miejsca w którym obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy.

Pomoc specjalistyczna obejmuje:
- usługi asystenckie polegające na pomocy w załatwianiu codziennych spraw,
- usługi socjalne związane z pomocą w znalezieniu stałego zakwaterowania, oraz umożliwiające dostęp do zaplecza socjalnego,
- usługi edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych polegające na możliwości kontynuacji nauki w polskich szkołach i uczelniach wyższych,
- usługi specjalistyczne świadczone przez tłumaczy, nauczycieli języka polskiego i prawników
- usługi specjalistyczne nakierowaną na poprawę stanu zdrowia psychicznego świadczone przez: psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.
- usługi medyczne udzielane w placówkach służby zdrowia.

Opisane usługi są świadczone w wyznaczonych do tego celu placówkach w formie bezpłatnej. Aby z nich skorzystać należy skontaktować się z wybraną instytucją/organizacją.

Portal informacyjny: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Caritas Polska: https://caritas.pl/

Portal Zielona Linia – informacje na temat rynku pracy:
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Telefoniczna Informacja Pacjenta dostępna bezpłatnie i całodobowo pod numerem 800 190 590 również w języku ukraińskim.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 (dyżur psychologa biegle posługującego się ukraińskim).
 
 
Grzegorz Chmielewski - Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego z Lublina
 
 
 

Zdjęcia ilustracyjne: Pixabay.com, Pexels.com
 
Stopka mailowa2 belka pod teksty grant UKR RMW
Fixed Bottom Toolbar