Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku miliony ukraińskich obywateli przekroczyło polską granicę. Na terenie Polski szukali bezpiecznego schronienia, azylu w jednym z najtrudniejszych momentów w historii swojego kraju.

Wśród osób, które osiedliły się na terenie RP są osoby z niepełnosprawnością: dzieci, dorośli, ale również seniorzy. Jest to grupa osób, która wymaga określnej, specjalistycznej pomocy związanej z rehabilitacją, oraz dostępem do edukacji i do rynku pracy.

Podstawowym warunkiem korzystania ze świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Obywatele Ukrainy aby uzyskać stosowne orzeczenie powinni wystąpić z wnioskiem do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podstawą ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności jest przedstawienie dokumentacji medycznej, w przypadku dokumentacji ukraińskiej koniecznie będzie jej przetłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wiele osób z Ukrainy nie ma przy sobie dokumentów. W obliczu zagrożenia zdrowia i życia wyjeżdżając z kraju zabierała ze sobą podstawowe rzeczy osobiste. Ich historia leczenia, wyniki badań zostały w kraju na terenie ukraińskim placówek. W takiej sytuacji możliwie jest o ubieganie się o odtworzenie dokumentacji medycznej na terenie Polski.

Obywatele Ukrainy pomoc mogą uzyskać w placówkach pomocy społecznej obok swojego miejsca zamieszkania. Pracownicy placówek pomocy społecznej udzielą im informacji na temat szczegółowej procedury ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności. Możliwe jest również uzyskanie bezpłatnej pomocy ukraińskich tłumaczy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił programy kierowane do Obywateli Ukrainy nakierowane na pomoc doraźną związaną min. z finansowaniem wyrobów medycznych przeznaczonych do rehabilitacji. PFRON przekazał również odpowiednie środki lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym. Informacje na temat realizowanych programów można uzyskać na infolinii telefonicznej w języku ukraińskim.

Dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do polskich placówek są objęte specjalistyczną pomocą ze strony nauczycieli. Rodzice uczniów z niepełnosprawnością mają możliwość złożenia wniosku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń z orzeczeniem na terenie przedszkola lub szkoły do której uczęszcza może korzystać z bezpłatnych zajęć specjalistycznych min. z pedagogiem, psychologiem lub logopedą. Możliwe jest również podjęcie nauki w klasie integracyjnej, w której jest nauczyciel główny i nauczyciel wspomagający.

Polskie przedszkola i szkoły bardzo szybko zareagowały na sytuację jaka miała miejsce w Ukrainie. Pierwsi ukraińscy uczniowie naukę podejmowali już w pierwszych tygodniach marca 2022 roku. Wszelkie formalności były tak uproszczone, aby najszybciej można było zaspokoić potrzeby edukacyjne ukraińskich uczniów.

Osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności korzystają z instrumentów dostępnych na rynku pracy. Najważniejszym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na terytorium Polski. Ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych wskazuje na trzy rodzaje niepełnosprawności: w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie ich wynagrodzeń. Poziom dofinansowania zależy od stopnia posiadanego przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodatkowo dorosłe osoby niepełnosprawne w ramach dostępnych programów mogą uzyskać dofinansowanie do ich kształcenia oraz rehabilitacji. Przykładem programu, który zawiera opisane instrumenty jest program „Aktywny Samorząd”.

Zadania z zakresu rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzą polskie organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia w formie zadań publicznych zlecanych przez administrację samorządową i rządową. Oferują możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach specjalistycznych oraz w stażach i szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje i pozwalających zdobyć doświadczenie zawodowe.

Infolinia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
tel. 22 505 57 72 numer wewnętrzny 6
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Strona internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na temat dostępnych programów pomocowych:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/
 
Przykłady organizacji, fundacji i stowarzyszeń zajmujące się rehabilitacją i aktywizacją osób niepełnosprawnych:

Caritas Polska: https://caritas.pl/
Fundacja Heros: https://www.fundacjaheros.org/
Fundacja Fuga Mundi: https://www.ffm.pl/
Fundacja Aktywizacja: https://aktywizacja.org.pl/
  
CZYTAJ TAKŻE:
 
Zdjęcie: Pixabay.com
 
Stopka mailowa2 belka pod teksty grant UKR RMW