Komenda Główna Policji

Policja stworzyła spoty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

Filmiki informacyjne kierowane do uchodźców z Ukrainy dotyczące bezpieczeństwa i zachowania ostrożności, w których wzięły udział reporterka wojenna Bianka Zalewska, Julia Kovalenko oraz Masha Yasynska, zaprezentowano w Komendzie Głównej Policji.

Przedstawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa i informują o tym, aby nie przekazywać dokumentów obcym osobom i mieć je zawsze przy sobie, podróżować w większej grupie i poprosić o dokument tożsamości osoby, które oferują transport, a w przypadku sytuacji zagrożenia zadzwonić na numer alarmowy 112. Te proste zasady mogą bowiem skutecznie przyczynić się do uniknięcia stania się ofiarą przestępców.

– Komenda Główna Policji zleciła także wydrukowanie 500 000 ulotek dotyczących zagadnień bezpieczeństwa na terenie RP, w tym bezpiecznego korzystania z transportu, rozważnego korzystania z ofert pracy, a także wskazując wyżej wspominane możliwości zgłaszania przypadków zaginięć ludzi na terytorium RP, handlu ludźmi. Ulotki te opracowane są w języku ukraińskim i polskim i na bieżąco rozdawane uchodźcom z Ukrainy przez policjantów – wylicza biuro prasowe KGP.

ZOBACZ MATERIAŁY WIDEO:

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/GNOFHF1MKfU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/I3q7-laRDmQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/ya1fN9CX3tM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/KF7XLVEJIVE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

CZYTAJ TAKŻE:

Te strony internetowe uchodźcy z Ukrainy powinni odwiedzić

Uwaga! Linia 3Plus teraz również w języku ukraińskim.

Dziecięcy Telefon Zaufania z dyżurem prawnika – specjalisty ds. uchodźców [ARTYKUŁ TAKŻE W JĘZ. UKRAIŃSKIM]

LikarPL pomoże porozumieć się pacjentom z Ukrainy z lekarzami

policja logo

__________

oprac.: kjp
źródło: KGP
zdjęcie: KGP

Fixed Bottom Toolbar