Zawieszenie zajęć przy granicy

Wojna na Ukrainie: na prośbę rodziców dyrektorzy mogą zawiesić zajęcia w szkołach

Mieszkasz na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla? Minister Edukacji i Nauki zdecydował właśnie, że dyrektorzy tamtejszych szkół będą mogli w razie konieczności zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych, m.in. na prośbę rodziców.

Do dnia 30 kwietnia 2022 r. – jak czytamy w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą – w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą, na obszarze powiatu: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla dyrektor publicznej lub niepublicznej jednostki systemu oświaty za zgodą organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/aiO86_DNwfY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Oczywiście, w przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

– Przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią – tłumaczy w komunikacie resort edukacji. – Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność, podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci. 

CZYTAJ TAKŻE:

Siedzę w domu – czyli co można zrobić, żeby praca zdalna nie była pasmem rozproszeń

Pracodawca będzie mógł wejść do naszego domu! – nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Nauka zdalna w starszych klasach szkół podstawowych

Ukraina zdjecie do srodka

__________
oprac. kjp
źródło: MEiN
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar