Przestrzenie wolności dla debat i dyskusji – 21 czerwca rozpoczyna się Kongres 590
Zdjęcie: Kongres 590

Przestrzenie wolności dla debat i dyskusji – 21 czerwca rozpoczyna się Kongres 590

W dniach 21-22 czerwca 2023 r. odbędzie się w Warszawie 8. edycja Kongresu 590. Obrady otworzy Prezydent Andrzej Duda, który objął wydarzenie swoim patronatem honorowym, a wśród gości Kongresu znajdą się naukowcy, wojskowi i politycy z całego świata. Uczestniczyć w nim będą także przedstawiciele Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie z prezesem dr hab. prof. UAM Michałem A. Michalskim na czele. Naukowiec weźmie udział w dwóch dyskusjach - pierwszej poświęconej problermatyce rodziny i drugiej dotyczącej zagadnieniom dzietności.

870 Dzialaj z nami

 
 
Program Kongresu 590 zbudowany został wokół tematu wolności. Wśród zaproszonych gości znajdą się, m.in.: gen. Sir Richard Shirreff, zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO Europa; Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i założycielka Instytutu im. Hannah Arendt; Bryan Caplan, profesor ekonomii na George Mason University; Bjørn Lomborg, duński naukowiec i ekolog; Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska; prof. Andrzej Zybertowicz oraz gen. Roman Polko.
 
870 AA1cg6ED
 

Ekonomia daleka i bliska

W ciągu dwóch dni odbędą się dwa fora ekonomiczne: Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska oraz Forum Gospodarcze Polska - Czechy.
 
Pierwsze jest znakiem zacieśnienie współpracy między Polską a Arabią Saudyjską w dziedzinach energetyki, budownictwa, rolnictwa i opieki zdrowotnej, drugie poświęcone będzie współpracy w sektorze digitalizacji, ochrony zdrowia i finansów. Nasz południowy sąsiad, ze względu na bliskość geograficzną, wspólne wartości europejskie, historię oraz silną wymianę handlową i inwestycyjną jest ważnym partnerem gospodarczym Polski.
 

Relatywizm czasu wojny

Agresja Rosji na Ukrainę i trwająca tam od ponad roku wojna spowodowała zmiany geopolityczne, które powodują nowe zdefiniowanie pojęcia wolności, wskazując ogrom zagrożeń i uświadamiając nam istotę koordynacji działań krajów i sojuszy jako jedynej drogi obrony wspólnych wartości gwarantujących prawo każdego narodu do niepodległości.
 
W programie Kongresu nie zabraknie zatem debaty „Sacrum i profanum. Granice relatywizmu w czasie wojny”, której tematem przewodnim będzie kwestia przesuwania granic moralnych, zwłaszcza w czasie wojny. Dyskutanci: dr Sebastian Morello, filozof z University of Buckingham; ks. prof. Jan Sochoń, poeta, filozof i krytyk literacki; prof. Marek Cichocki, filozof z Collegium Civitas, zastanowią się jak konflikt na Ukrainie wpływa na kształt granic moralnych.
 
870 FOT 3 2023 06 05 20
 

Współczesne rodzicielstwo

W kolejnym panelu goście Kongresu postarają się opowiedzieć na pytanie „Czy warto mieć dzieci?” Temat obniżającej się dzietności to wspólny problem wielu krajów rozwiniętych, także Polski.
 
Jeszcze w 1960 roku jedna Polka rodziła przeciętnie trójkę dzieci. Dziś – średnio 1,4 dziecka. Rodzicielstwo zaczęło się jawić jako przeszkoda w samorozwoju, ograniczenie w budowie własnej kariery zawodowej i osobistym szczęściu. Do czego może doprowadzić takie podejście – m.in. o tym dyskutować będą: prof. Bryan Caplan, ekonomista George Mason University i autor książki „Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci”; Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej; Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia oraz prof. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (moderator dyskusji).
 

Ile mamy dziś wolności

Hasło tegorocznego Kongresu 590 to „Przestrzenie wolności”, stąd nie mogło zabraknąć specjalnej dyskusji poświęconej właśnie temu zagadnieniu. Współczesną przestrzeń wolności kształtuje rewolucja cyfrowa coraz mocniej wpływająca na naszą codzienność. Na ile poszerza wolność każdego z nas, a na ile ją ogranicza? Poglądy na ten temat wymienią prof. Chantal Delsol, filozof, założycielka Instytutu badawczego im. Hannah Arendt, dyrektorka Studiów Europejskich w Paryżu; prof. Jacek Hołówka, filozof Uniwersytetu Warszawskiego; ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog, biblista Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
 
870 2023 06 05 2
 

Koszty i konsekwencje tzw. zielonej transformacji

Kolejnym aktualnym i budzącym emocje tematem jest zielona transformacja, jej koszty i konsekwencje. W dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie, neutralności klimatycznej i kosztach tego programu z polskimi specjalistami rozmawiać będzie prof. Bjørn Lomborg, ekolog, dyrektor think tanku Konsensus Kopenhaski.
 
W trakcie kilkudziesięciu paneli 8. edycji Kongresu 590 „Przestrzenie wolności” poruszone zostaną także aktualne tematy w obszarze gospodarki, bezpieczeństwa, nauki i kultury. Zostały one nakreślone w odniesieniu do współczesnej sytuacji Polski oraz krajów wolnego świata. Koncentrować się będą główne wokół nowych wyzwań, szans rozwojowych, wyznaczenia nowych kierunków działania, a także zacieśnianiu relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami, dla których wartością nadrzędną jest wolność.
 
Wydarzenie jest skierowane do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa.
 
870 FOT 1 2023 06 05 14
 

Kongres został podzielony na 10 obszarów tematycznych:

 
1. Polityka
Relacje polityczne w obliczu wojny na Ukrainie pokazały skomplikowaną mozaikę interesów geopolitycznych. Poza ideą silnego Trójmorza jako fundamentu wzajemnego bezpieczeństwa w regionie wspieranym przez NATO, kluczowa jest ciągła redefinicja polityki globalnej. Pytania o geopolityczny punkt ciężkości Europy to jedna z ważnych kwestii w obliczu najbliższej przyszłości naznaczonej kolejnymi etapami wojny.
 
2. Energetyka i ekologia
Zmiany klimatyczne, zawirowania polityczne oraz wojna na Ukrainie wywołały refleksję związaną ze źródłami pochodzenia energii, co przekłada się na zmianę metod jej wytwarzania zwłaszcza w rejonie Trójmorza. Kluczowym staje się energia jądrowa jako główny element zaopatrzenia energetycznego kraju, stabilizującą rynek zasilany z alternatywnych źródeł.
 
3. Bezpieczeństwo i obronność
Wzrost realnego zagrożenia Polski uświadamia konieczność błyskawicznych zmian w sposobie myślenia o bezpieczeństwie, nakazując szybką weryfikację dotychczasowych ustaw, procedur i innych narzędzi zwiększających poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz skłania do rewizji postaw obywatelskich. Pytania takie jak: Ile kosztuje pokój; jak wzmocnić siłę obronną kraju przy szerokim wsparciu społeczeństwa; jak lepiej edukować młodzież poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i zwiększanie poziomu umiejętności obronnych – wymagają natychmiastowej odpowiedzi.
 
4. Gospodarka
W obliczu trwającej wojny na Ukrainie i związanych z nią wyzwań, dobra kondycja polskiej gospodarki i jej rozwój to podstawowy cel. Co zrobić, aby przedłużające się obciążenia wynikające z działań wojennych nie zachwiały stabilnym i rozwijającym się systemem. W jaki sposób stymulować rozwój gospodarki Polski, lidera gospodarczego regionu Trójmorza w obecnej sytuacji geopolitycznej oraz państwa mającego ambicję posiadania dużej i nowoczesnej armii.
 
5.Rolnictwo i żywność
Zmiany klimatyczne wpłynęły znacząco na kształt i kierunek rozwoju produkcji rolnej w kierunku ekologii. To proces nieustających poszukiwań, wyzwań oraz szans, również dla Polski. Nasza obecność w Unii Europejskiej oraz inne punkty widzenia i priorytety wymagają debaty, która ochroni nasze interesy. Rolnictwo zawsze, a obecnie w szczególności jest obszarem strategicznym wymagającym najwyższej troski i uwagi.
 
870 TYTUL 2023 06 05
 
6. Technologia
Poruszenie w świecie technologii, jaki wywołało udostępnienie Chat GPT, spowodowało ponowne zainteresowanie rozwojem sztucznej inteligencji. Technologia ta będzie miała, a w wielu obszarach już ma, znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Wykorzystanie SI w przemyśle i usługach, a także obronności zmieni sposób w jaki realizowany był dotychczasowy model rozwoju technologicznego.
 
7. Transport i logistyka
Transport i logistyka to krwioobieg gospodarki każdego kraju. Polska konsekwentnie rozbudowuje sieć połączeń transportowych z krajami UE. Największym wyzwaniem obecnie będzie integracja transportowa Ukrainy z Polską, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego oraz pełna automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji przy jednoczesnej stopniowej eliminacji transportu opartego na węglowodorach.
 
8. Społeczeństwo
Rodzina jako fundament silnego społeczeństwa i stabilnej gospodarki w obliczu problemów demograficznych, wymagającej sytuacji ekonomicznej, i geopolitycznej to kluczowe wyzwania społeczne przed jakimi stoi Polska dziś. Pozycja kobiet na rynku pracy, kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poszukiwania najszybszych sposobów wyjścia z niesatysfakcjonującego stanu znajdą się w centrum uwagi debatujących.
 
870 prof MM 123 n
 
9. Nauka
Umiędzynarodowienie nauki znacząco wpływa na wzmocnienie pozycji polskich badaczy na świecie, a ośrodki B+R w Polsce w coraz większym stopniu zainteresowane są nawiązywaniem współpracy międzynarodowej oraz rekrutacją wybitnych naukowców nie tylko z Polski. Polski przemysł stoi zatem przed wyzwaniem jak najbardziej efektywnie wykorzystać potencjał naukowy w perspektywie kolejnej rewolucji technologicznej tj. sztucznej inteligencji czy technologii kwantowych aby włączyć się do wyścigu.
 
10. Kultura
Kultura stanowi podstawowy element świadomości silnego społeczeństwa. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historii staje się obowiązkiem państwa i obywateli dla kształtowania przyszłych pokoleń i mocnych więzi społecznych opartych na humanistycznych wartościach. Wzajemne poznanie dziedzictwa krajów i narodów regionu Trójmorza to warunek konieczny do pełnego zrozumienia wartości płynących z historii i kultury.
 
870 logo 590 2023 06 05
 
Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w kraju, odbywające się od 2016 r., które swoją obecnością uświetniają najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Rady Ministrów, a także wybitni eksperci, przedstawiciele świata polityki oraz liderzy opinii.
 
Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu w Polsce.
 
Organizatorami wydarzania są Kongres 590 sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Instytut Gospodarki Narodowej.
 
Partnerem Strategicznym 8. edycji Kongresu 590 jest PKN Orlen.
 
870 590 1 pasek
 
„Przestrzenie wolności”
8. edycja Kongresu 590
Warszawa, Tor Służewiec
21-22 czerwca 2023
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 600 517 856
 
Patronat Honorowy Kongresu 590 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Więcej informacji na stronie Kongresu 590.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Kongres 590
Zdjęcia: Kongres 590
 
870 Dzialaj z nami
 
Fixed Bottom Toolbar