Rodzinny kapitał opiekuńczy – pomagamy złożyć wniosek

Rodzinny kapitał opiekuńczy – pomagamy złożyć wniosek

Jak informowaliśmy w artykule "Rodzice złożyli wnioski o kapitał opiekuńczy dla ponad 300 tysięcy dzieci", do tej pory złożono ponad 300 tys. wniosków o przyznanie świadczenia (dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego). Wg szacunków resortu rodzinnym kapitałem opiekuńczym zostanie objętych ok. 615 tys. dzieci. Dla tych rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, przedstawiamy najważniejsze informacje.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić wyłącznie online za pośrednictwem:

- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)
- portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
- bankowości elektronicznej, przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.; od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.; od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.; od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy należy dołączyć:
- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka (z datą wystąpienia do sądu) – w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,
- oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiono do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
- decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
- orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym się rozwiódł, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
- dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Złożyłeś wniosek – i co dalej?

Wiadomość o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku zostanie wysłana na adres mailowy oraz numer telefonu podane we wniosku. W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie rodzica lub opiekuna do jego poprawienia w ciągu 14 dni.

Jeżeli rodzic nie złoży wymaganych dokumentów, ZUS wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy termin od 14 do 30 dni. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony lub brakujące dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatrzy wniosku o świadczenie.

W przypadku przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS nie będzie wydawał decyzji – informacje w tej sprawie rodzic lub opiekun otrzyma na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na wskazany we wniosku adres.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS? Jak to zrobić?

Od decyzji Prezesa ZUS można odwołać się w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Przysługuje także skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. ZUS doręczy decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej – na profil na PUE ZUS.

Gdzie otrzymać pomoc w razie wątpliwości?

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się:
- ze specjalną infolinią (22) 290 55 00 – czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00,
- z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu (22) 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomoc otrzymać można także we wszystkich placówkach ZUS (również podczas e-wizyty w ZUS).

autor: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar