Nasze konta bankowe może sprawdzić urząd skarbowy – nowe przepisy od 1 lipca
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Nasze konta bankowe może sprawdzić urząd skarbowy – nowe przepisy od 1 lipca

Od 1 lipca urzędy skarbowe zyskają nowe uprawnienia. Na mocy nowych przepisów banki będą zobowiązane do przekazania organom podatkowym informacji na temat swoich klientów dotyczących ilości posiadanych przez nich kont, ich stanu i obrotach.
 

Do tej pory tylko podejrzani

Do tej pory informacje takie przekazywano jedynie w przypadku, gdy w stosunku do obywatela wszczęto postępowanie podatkowe. Po zmianie obowiązek dotyczył będzie wszystkich osób fizycznych i to nie tylko właścicieli konta, ale także ich pełnomocników.

„Może to dotyczyć np. sytuacji, w której podatnik nie ujawnia dochodów, by nie płacić podatku, lub prowadzi niezarejestrowany biznes" – wyjaśnia ustawodawca.
 
870 fraud 2048851 1280


Istotna zmiana określeń

W nowych przepisach zastąpiono bowiem słowo "podejrzany" określeniem "osoba fizyczna".

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów zastąpienie słowa "podejrzany" określeniem "osoba fizyczna" wynika z tego, że na etapie wszczęcia postępowania karnego skarbowego „w sprawie" nie występuje jeszcze podejrzany.

Według opinii MF zmiany nie oznaczają, że w każdym przypadku można wystąpić o informację bankową o osobie fizycznej, ale wtedy, gdy „żądanie występuje w związku z wszczętym już postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa, lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe".

Skarbówka prześwietli więc tylko konta osób, co do których już prowadzone są czynności sprawdzające.
 
870 pexels kampus production 8353779
 

Kto może wystąpić o nasze dane bankowe

Poszerzona została lista podmiotów, które będą mogły zażądać ujawnienia takich informacji. Obecnie może z takim wnioskiem wystąpić szef KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Po 1 lipca uprawnienia takie otrzymają tez naczelnicy urzędów skarbowych.


Przepisy wzbudzają kontrowersje

Jak każdy nowy przepis rozszerzający uprawnienia organów kontroli skarbowej, także i ten wzbudził kontrowersje. O wyjaśnienie zagadnienia zwrócił się do rządu Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę, że nowe przepisy znacząco poszerzają „zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli”. W jego ocenie nie przedstawiono uzasadnienia tej zmiany.

- Podatnicy nie muszą się obawiać o nadużywanie wprowadzonej zmiany, bowiem w okresie już obowiązujących regulacji nie stwierdzono ich nadużywania. Dane przekazywane przez banki chronione są tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ordynacji podatkowej – uspokaja szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Jednak Krajowa Administracja Skarbowa informuje również, że odnośne przepisy są ponownie analizowane i nie wyklucza się zmian.
 
870 pexels nataliya vaitkevich 8927657


Uprawnienia organów podatkowych są już obecnie bardzo szerokie

Niektórzy doradcy podatkowi oceniają, że już obecnie organy skarbowe mają szerokie uprawnienie, które pozwalają im skutecznie walczyć z nadużyciami w sferze finansowej. Wobec tego dziwi kolejne ich rozszerzenie, które może prowadzić do uznaniowego występowania o dane dotyczące rachunków bankowych obywateli oraz do nieuzasadnionego ich wykorzystywania.
Zastrzeżenia zgłosił też Związek Banków Polskich, uważając, że wchodzące przepisy stanowią wyłom w zasadach, które dotyczą tajemnicy bankowej, gdzie ściśle uregulowany jest do niej dostęp organów państwa.


Jakie dane o naszych kontach będzie mgła otrzymać skarbówka

 
870 business 2553894 1280
 
Urząd skarbowy będzie mógł pozyskać dane o:

– posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych, lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców;

– posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii;

– zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii;

– nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi czy obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Oprac.: wit
Źródło: bankier.pl, money.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar