Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 wywołało niespotykane dotąd reakcje niemal na całym świecie. Sposoby podejścia do pandemii zdecydowały o losie wielu rodzin. Nie wszędzie w Europie wprowadzono drastyczne ograniczenia. Przykład Szwecji pokazuje, że było inne wyjście. Dziś coraz częściej słyszy się, że zagrożenie koronawirusem należało potraktować jak jedną z epidemii.


Szczepionki i życie zdalne

Naukowcy i największe firmy farmaceutyczne skupiły się nad wynalezieniem leku ograniczającego, lub zapobiegającego zakażeniu. Po kilku miesiącach uruchomiono produkcję kilku rodzajów szczepionek, które na masową skalę zaaplikowano wielkiej populacji ludności w krajach, które stać było na ich zakup.
 
Organizacje zajmujące się zdrowiem starały się śledzić rozwój sytuacji i proponować metody ochronne. Szczepionki uznano za jedyne skuteczne rozwiązanie, ale optymistyczne dane co do ich skuteczności malały z miesiąca na miesiąc, co tłumaczono mutacjami wirusa. Rozgorzała dyskusja o medycznych i etycznych aspektach szczepionek. Zalecano też noszenie maseczek, dystans społeczny, znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu, pracę i naukę zdalną.
 
870 student 5561005 1280

Rządy niemal wszystkich krajów Europy wprowadzały ostre lockdowny, które znacznie pogorszyły kondycję gospodarki. Do tego na dłuższe lub krótsze okresy, w zależności od kraju, zastosowano edukację zdalną, co nie pozostało bez negatywnego wpływu na jej poziom oraz na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Dodatkowo rodzinne budżety obciążono większymi kosztami energii, łączy internetowych, sprzętu komputerowego wymaganego przy zdalnej nauce i pracy, opieki nad dziećmi, które musiały pozostać w domach. Wdrożone programy pomocowe nie wyrównały tych strat, zwłaszcza w odniesieniu do rodzin z dziećmi.


W Szwecji mniejsze obostrzenia

Jednak nie wszystkie kraje uległy takim standardowym rozwiązaniom. Szwedzi poszli inną drogą: zastosowali miękkie rekomendacje, niewielkie – w porównaniu z innymi krajami – obostrzenia. Pisze o tym Justyna Wojteczek na portalu zdrowie.pap.pl analizując wspólny raport Komisji Europejskiej i OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
 
870 woman 2346309 1280

Z niewielkimi ograniczeniami działała tam gastronomia, a dzieci przez większość okresu pandemii normalnie chodziły do szkoły. Na początku pandemii brak zabezpieczenia grup wysokiego ryzyka spowodował wysoki współczynnik zgonów z powodu COVID-19. Szwecja jest jednak krajem, który może się pochwalić jednym z najniższych w Europie współczynników nadumieralności.


Raport o stanie zdrowia społeczeństw Europy

Komisja Europejska wspólne z OECD opublikowała raporty na temat stanu zdrowia społeczeństw oraz sytuacji systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach UE oraz Islandii i Norwegii. To kopalnia wiedzy na temat tego, jak w poszczególnych krajach zorganizowana jest opieka zdrowotna i jakie to daje rezultaty.
 
870 KADR sweden 916799 1280

Raport poświęcony Szwecji pozwala też zrozumieć, czemu pomimo braku twardych restrykcji Szwedzi pozostają jednym z najzdrowszych społeczeństw na świecie – także w czasie pandemii.


Długie życie i dobra ochrona zdrowia

Przed pandemią, w 2019 r. oczekiwana długość życia w Szwecji w momencie urodzenia należała do najwyższych na świecie – powyżej 83 lat (w Polsce nieco powyżej 75 lat). Szwecja może nadal się pochwalić jednym z niższych w Europie wskaźników rozpowszechnienia palenia tytoniu, niższym niż średnia europejskim poziomem konsumpcji alkoholu i jednym z najwyższych wskaźników aktywności fizycznej.
 
870 KADR folk dance 54530 1280

Jednocześnie poziom wydatków publicznych na system opieki zdrowotnej jest jednym z najwyższych w Europie (trzecie miejsce; Polska – czwarte od końca).
 
Poza tym aż 85 proc. wydatków na zdrowie to wydatki publiczne (w Polsce to 72 proc.). O ile w Polsce aż połowa zgonów to te, których przyczynami są czynniki ryzyka takie jak spożycie alkoholu, palenie tytoniu, otyłość czy zbyt mała aktywność fizyczna, o tyle w Szwecji wskaźnik tzw. zgonów do uniknięcia (dzięki ograniczeniu czynników ryzyka oraz interwencjom terapeutycznym) nadal należy do najniższych w Europie. Szwecja ma też jeden z najwyższych wskaźników liczby profesjonalistów medycznych przypadających na 100 tysięcy mieszkańców – Polska zaś jeden z najniższych.


Jak Szwecja poradziła sobie z pandemią

Kiedy poszczególne kraje zamykały niemal wszystkie aktywności społeczne, szwedzki rząd apelował do swoich obywateli, by zostawali w domu, jeśli mają jakiekolwiek objawy choroby, utrzymywali dystans zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, myli ręce, a osobom starszym i schorowanym zalecono unikanie jakichkolwiek kontaktów. Oto przykłady innych działań podjętych, by walczyć z pandemią:

• Zakazano publicznych zgromadzeń powyżej 500 osób, potem ten limit zmniejszono do 50 do 1 listopada 2020. Od 24 listopada 2020 wprowadzono zakaz organizowania wydarzeń powyżej 8 osób.

• Aby odciążyć podstawową opiekę zdrowotną, rząd pozwolił, by nie trzeba było udawać się po zwolnienie lekarskie w razie objawów choroby.

• Przez cały czas działała gastronomia; można było z niej jednak korzystać jedynie w celu zjedzenia posiłku czy napicia się. Zakazano serwowania alkoholu po 22.00, potem po 20.00.

• Od 31 marca 2020 do 1 października 2020 zakazano odwiedzania starszych osób w domach opieki.

• Zalecano nauczanie zdalne na studiach, potem także w szkołach dla uczniów powyżej 16. roku życia. Okresowa nauka zdalna była wprowadzona w szkołach w Sztokholmie także dla uczniów w wieku 13-15 lat. Generalnie jednak dzieci i młodsza młodzież przez cały czas pandemii chodziła do szkoły.

• Władze sanitarne w Szwecji po przeglądzie dostępnych badań uznały, że maseczki nie są skutecznym sposobem blokowania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, w związku z czym praktycznie nie było obowiązku ich noszenia (przez pewien czas wprowadzono obowiązek zakładania maseczek w transporcie publicznym w godzinach szczytu).

• Zachęcano do pracy zdalnej.

• W szybkim tempie rozszerzono bazę szpitalną.
 
870 KADR stockholm 4351046 1280
 

Rezultaty szwedzkiego podejścia do pandemii

• Średnia oczekiwana długość życia w Szwecji w 2020 roku obniżyła się o 0,8 roku; W Polsce było to 1,4 roku.
 
• Do marca 2021 wskaźnik zgonów z powodu COVID-19 był w Szwecji wyższy niż średnia europejska, czego przyczyną był bardzo wysoki poziom śmiertelności podczas pierwszej fali pandemii w 2019 roku. Należy też pamiętać, że niemal połowa (47 proc.) zgonów z powodu COVID-19 do czerwca 2020 roku dotyczyła pensjonariuszy domów opieki, a kolejna jedna czwarta – osób w podeszłym wieku objętych profesjonalną domową opieką w ich własnych domach czy mieszkaniach. Większe wskaźniki umieralności zaobserwowano ponadto wśród środowisk migrantów, szczególnie tych urodzonych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.
 
• Pomiędzy marcem a grudniem 2020 liczba tzw. nadmiarowych zgonów (tzn. liczba zgonów ze wszystkich przyczyn powyżej tej spodziewanej w danym roku na podstawie wcześniejszych trendów i danych) była w Szwecji niższa niż liczba zarejestrowanych zgonów z powodu COVID-19, co zdaniem autorów raportu wskazuje na to, że spadła liczba zgonów z przyczyn innych niż COVID-19 (w Polsce, niestety, tak nie było). W publikacji podkreśla się ponadto, że wskaźnik nadmiarowych zgonów w Szwecji był niższy niż średnia europejska. O ile Szwecja zajmowała w 2020 roku dziewiąte miejsce, jeśli chodzi o wskaźnik zgonów z powodu COVID-19, to uplasowała się na 19. miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik zgonów nadmiarowych. W tym samym okresie wskaźnik nadmiarowych zgonów w Polsce należał do najwyższych w Europie (80 tysięcy tzw. nadmiarowych zgonów pomiędzy marcem a grudniem 2020, przy o połowie niższym wskaźniku zgonów z powodu COVID-19).
 
870 KADR stockholm 391486 1280
 
• Do końca sierpnia 2021 roku ponad 55 proc. uprawnionych do szczepienia przeciwko COVID-19 otrzymało szczepionkę przeciwko COVID-19 – było to powyżej ówczesnej średniej europejskiej (w Polsce – poniżej 50 proc.). Obecnie Szwecja należy do najbardziej „wyszczepionych” społeczeństw w Europie. Wraz z podnoszeniem się poziomu „wyszczepialności” spadały wskaźniki zgonów z powodu COVID-19.
 
• Szwecja podczas pandemii znacząco podniosła wydatki na opiekę zdrowotną (ok. 10 proc. w 2021 r.). Duże środki przeznaczono na szkolenia personelu medycznego, w tym tego pracującego w domach opieki.
 
• Autorzy raportu podnoszą, że także w czasie pandemii nie można przeoczyć obciążenia związanego z zapadalnością i śmiertelnością z powodu chorób niezakaźnych. W 2018 roku z powodu raka zmarło w Szwecji dwa razy więcej osób niż z powodu COVID-19 w 2020 roku. Dlatego szwedzki rząd postanowił, że w latach 2019-2020 onkologia nadal będzie jednym z priorytetów. W efekcie – według wstępnych danych za 2020 rok - Szwecja to jeden z nielicznych krajów w Europie, w którym leczenie raka nie zostało zaburzone podczas pandemii i nie zanotowano wzrostu umieralności z powodu chorób onkologicznych, choć programy wczesnego wykrywania zostały zakłócone.
 
• Badanie przeprowadzone pomiędzy lutym a marcem 2021 wykazało duży wzrost wskaźnika niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych (trudności z dostępem do opieki) – 1,4 proc. Szwedów deklarowało przed pandemią, że nie mogło zaspokoić jakiejś potrzeby zdrowotnej (w Polsce – 4,2 proc.), w czasie pandemii – 16 proc. (w Polsce – 28 proc.).
 
Pandemia wygasa, ale się jeszcze nie skończyła, zatem za wcześnie na wyciąganie ostatecznych wniosków. Wiadomo, że ocena dotychczasowych działań przeciwpandemicznych w Szwecji ma być opracowana przez tamtejszych niezależnych ekspertów w 2022 r.

Pełen tekst artykułu dostępny TUTAJ. 
 
Oprac.: wit
Źródło: zdrowie.pap.pl
Inne źródła:
OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2021), Poland: Country Health Profile 2021, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
 
OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2021), Sweden: Country Health Profile 2021, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
 
Zdjęcia: Pixabay.com. Pexels.com