Uzależnienie dzieci i młodzież od technologii cyfrowych jest faktem, o którym wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. To narastający wciąż problem, który dotyka coraz szersze kręgi młodych osób i nie pozostaje bez wpływu na relacje w rodzinach. Niekorzystną sytuację pogłębił jeszcze czas pandemii, gdzie zarówno nauka, rozrywka, jak i kontakty rówieśnicze przeniosły się do sieci internetowej. Potwierdzają to badania naukowe i sporządzane raporty, o których pisaliśmy m.in. TUTAJ i TUTAJ.
 

Nowy nałóg

Od co najmniej kilku lat to groźne zjawisko jest analizowane i opisywane również przez krajowych naukowców. Zostało ono nazwane jako nałogowe używanie nowych technologii cyfrowych lub nałóg technologiczny (dr Ewa Krzyżak-Szymańska).

Mimo, iż problem narasta w Polsce nie istnieją jeszcze żadne specjalistyczne poradnie, które zajmowałyby się leczeniem młodych osób uzależnionych od technologii cyfrowych oraz ich rodzin, które doświadczają skutków tego rodzaju nałogu. Nie znaczy to, że takie leczenie w ogóle się nie odbywa. Istnieją bowiem placówki, w których specjaliści udzielają pomocy takim osobom i ich rodzinom, jednak nie jest to ich wyłączną działalnością.
 

Jak leczy się dzieci, młodzież i ich rodziny dziś

Odpowiadając na wyzwania, jakie rodzi ten problem ministerstwo zdrowia przygotowało projekt pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Program ma na celu sprawdzenie w jaki sposób jest obecnie zorganizowana opieka nad młodymi osobami nałogowo korzystającymi z technologii cyfrowych oraz ich rodzinami, to znaczy czy i jakie świadczenia zdrowotne obecnie otrzymują. Chodzi głównie o opiekę psychiatryczną oraz terapię leczenia uzależnień.
 
Wyniki badań mają posłużyć do usprawnienia systemu opieki w tym zakresie, poprawy ich jakości, a docelowo do stworzenia jednostek ochrony zdrowia dedykowanych specjalnie leczeniu tego rodzaju nałogu.


Kto i gdzie będzie mógł skorzystać

Z pomocy medycznej świadczonej w ramach programu pilotażowego będą mogły skorzystać dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.
 
Program mogą realizować poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnie leczenia uzależnień dla dzieci, poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci i młodzieży, poradnie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, poradnie psychologiczne, lub poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży wyposażone w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną. W skład personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego wchodzić powinien co najmniej jeden psycholog oraz jeden specjalista mający co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie psychoterapii rodzin.

W ramach programu udzielane mają być następujące świadczenia zdrowotne:
- porada lub wizyta diagnostyczna;
- porada lub wizyta terapeutyczna;
- sesja psychoterapii indywidualnej;
- sesja psychoterapii rodzinnej;
- sesja psychoterapii grupowej;
- sesja psychoedukacyjna.


Kiedy wystartuje program

Program pilotażowy ma być realizowany od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. W maju br. projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Ministerstwo zdrowia deklaruje, że rozporządzenie dotyczące uruchomienia programu wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszenia. Motywuje to koniecznością ,,jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa związanych z trwającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

(wt)

Źródło: gov.pl
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com