prof. Jakub Isański

Zwierzęta domowe stały się nieodłączną częścią naszego życia. Nie chodzi jednak o udomowienie ich przodków przed kilkunastu tysiącami lat, ale to, jak bardzo współcześnie zmienia się ich znaczenie. Zdecydowana większość zwierząt domowych „musi” dziś odnaleźć się w zupełnie nowych rolach, nadążając za przemianami jakie zachodzą w życiu społecznym. Zmiany te dotyczą traktowania zwierząt hodowlanych, ale także, ogólnie, naszego podejścia do zwierząt domowych, zwłaszcza wśród mieszkańców miast.


Rosnący rynek usług i produktów

Zwierzęta te zajmują naszą uwagę, poświęcamy im nasz czas i pieniądze. Z reklam możemy dowiedzieć się o urozmaiconej diecie dla nich, specjalnych zabawkach, konieczności odbywania wizyt weterynaryjnych albo możliwości kupienia ubrań chroniących je przed złą pogodą.

Podczas spacerów po mieście możemy się przekonać o tym, które bary i restauracje akceptują wchodzenie tam ze zwierzętami, a na wakacjach - o tym czy będziemy mogli przyjechać z nimi do wybranego hotelu. Chyba nie dziwią nas już pojemniki na psie odchody w parkach, psi fryzjer czy SPA dla zwierząt.

Hodowcy mogą prezentować swoje zwierzęta na różnych pokazach i zlotach. Coraz bardziej rozwija się też rynek usług weterynaryjnych dla zwierząt, metody ich leczenia i rehabilitacji. Można powiedzieć, że funkcjonuje cały sektor usług i produktów przeznaczonych dla zwierząt, daje on pracę i źródło utrzymania wielu osobom. Zdaniem specjalistów, jest to rynek bardzo rozwojowy i należy się spodziewać jego dalszej profesjonalizacji, powstawania nowych usług i dynamicznego rozwoju całej branży.


Towarzysz pomocny i bliski rodzinie

Zwierzęta są też często traktowane jako członkowie rodzin, bywa, że niemalże jak dzieci. Ludzie wiążą się z nimi emocjonalnie, rozmawiają z nimi i podejmują szereg działań kierując się swoim wyobrażeniem o ich potrzebach. Ponieważ nie istnieje żaden rejestr zwierząt domowych, trudno jednoznacznie stwierdzić, ile ich jest w Polsce, czy w innych krajach, jednak dane szacunkowe mówią o liczbie zbliżonej do liczby ludzi. Na pewno liczba ta wzrasta w ostatnich latach.

Zwierzęta domowe mogą być ważnym towarzyszem życia - dla dzieci, dla dorosłych, dla osób mieszkających samotnie, dla osób niewidomych czy też w innych przypadkach. Ich pomoc może być wówczas nieoceniona, a codzienna obecność poprawia komfort funkcjonowania i daje potrzebne wsparcie.


Psy i koty jak dzieci

Większość powyższych opinii ma charakter moralnie obojętny. Podsumuję je jednak zdaniem, które usłyszałem od studentki, która przyjechała do Polski ze wschodniej Europy: Nigdy nie widziałam tak mało dzieci na ulicach i tak dużo psów i kotów w wózkach, traktowanych jak dzieci. Problemem mogą nie być zatem same zwierzęta, a raczej wspomniane na wstępie role, jakie im w naszym życiu wyznaczamy.

Autor jest socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W badaniach zajmuje się socjologią kultury, socjologią migracji, ruchliwością społeczną i współczesnym społeczeństwem polskim. Jest członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także podharcmistrzem, ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i honorowym dawcą krwi. Tata trzech córek.
 
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
 
Baner790x105 Zakonczenie artykułu WERSJA 4