Rząd przedstawił założenia Polskiego Ładu. Są tam rozwiązania skierowane do rodzin. Jakie mają znaczenie? O komentarz poprosiliśmy Marlenę Ustach, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Poznań.

- Zapoznając się z założeniami Polskiego Ładu zaprezentowanego 15 maja br. Widzimy, że rządzący dostrzegają rodzinę w różnych aspektach jej funkcjonowania i na różnym etapie rozwoju.

- Wiele rodzin, czego doświadczamy w naszym otoczeniu, jest w trudnej sytuacji bytowej, również w Poznaniu! Przekłada się to na dramatycznie niski wskaźnik urodzeń w naszym kraju. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Obecny czas nie sprzyja decyzjom w kierunku powiększenia rodziny. Dane GUS za styczeń tego roku wskazują na spadek urodzeń o 25 proc. w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku.

- Gdzie mieszkać, z czego utrzymać rodzinę, jak zapewnić jej dobrą przyszłość? Start rodzin bywa niełatwy, zwłaszcza jeśli nie mają własnego lokum. Koszt wynajmu mieszkania w Poznaniu dla rodziny czteroosobowej często przekracza kwotę 2 tysięcy złotych. Wynajmujący niejednokrotnie nie akceptują rodzin z dziećmi z obawy o zakłócanie spokoju sąsiadów czy niszczenie lokalu. Dobrym kierunkiem wydają się być rozwiązania zaprezentowane w Polskim Ładzie, ponieważ mogą umożliwić szybszy zakup własnego mieszkania lub wsparcie w wynajmie tych, którzy na zakup nie będą mogli sobie pozwolić.

- Wsparcie rodzin na poziomie mieszkaniowym, na rynku pracy, zdrowotne, cieszy i pokazuje, że rodzina została wzięta na celownik, w pozytywnym znaczeniu. Umożliwienie rodzicom elastycznych form pracy daje większą pewność zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia.

- Zaprezentowane założenia to docenienie rodziny, jej wkładu w budowanie struktur społecznych. Formy wsparcia stanowią tak oczekiwany ukłon w stronę rodziny. Pokazują, że rodzina jest inwestycją, a nie problemem. Inwestycją w rozumieniu bardzo długoterminowych korzyści dla ogółu społeczeństwa, również dla tych, którzy swojej rodziny jeszcze nie założyli, lub też jej już nie założą. To pewnie rodzaj solidaryzmu społecznego.

- Czekamy na wdrożenie programu i systemowe zmiany w podejściu do rodziny. Potrzeba teraz dużo uważności ze strony rządzących by te zapisy nie stały się martwą literą.
 
Oprac. el, wt

Zdjęcie: Facebook