W sobotę poznaliśmy założenia nowego Polskiego Ładu. Są tam rozwiązania skierowane do rodzin, m.in. tzw. rodzinny kapitał opiekuńczy (wsparcie dla rodzin w wys. 12 tys. zł w pierwszych trzech latach od urodzenia dziecka), czy pomoc przy zakupie mieszkań (państwo sfinansuje wkład własny do wys. 100 tys. zł, lub do 40 proc. wartości mieszkania). Jakie znaczenie mają te założenia dla polskich rodzin?

O komentarz poprosiliśmy Dominikę Chorosińską, dziennikarkę, aktorkę, działaczkę społeczną, posłankę, członka Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, mamę pięciorga dzieci. Oto co nam powiedziała:

- Założenia Polskiego Ładu jasno pokazują, że rząd nie zmienia kursu, ale go wyostrza - jest to kurs „na Rodzinę". Konsekwentnie realizuje politykę przywracania godności polskim rodzinom, wzmacnia ich rolę w życiu społecznym. Nowy Ład zakłada pomoc w obszarze mieszkalnictwa, pracy i finansów. Warto zauważyć, że z analizy badań nad przyczyną niskiej dzietności w Polsce te trzy aspekty podawane są jako główne bariery, które ją ograniczają.
 
- Zgodnie z polityką prorodzinną rządu dziecko ma być traktowane jako bonus podczas zaciągania kredytu mieszkaniowego, a nie jak do tej pory – kiedy ograniczało ono zdolność rodziców kredytobiorców.
 
- Z założeń Polskiego Ładu bije wsparcie i poszanowanie dla władzy rodzicielskiej przejawiające się między innymi w fakcie przyznania kwoty 12 tysięcy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego do wykorzystania w opiece nad dziećmi do lat trzech. To rodzice zdecydują na jaką formę opieki przeznaczą pieniądze.
 
- Zgodnie z zapowiedziami głównymi beneficjentami Polskiego Ładu mają być polskie rodziny.
 
oprac. el, wt

Zdjęcie: Archiwum DC