Kryzys energetyczny i związany z nim wzrost cen surowców służących do ogrzewania, a do tego pewne sygnały o nie do końca opanowanej pandemii i mutujących wirusach spowodowały, że wrócił temat nauki zdalnej. Jednak rodzice i młodzież ucząca się mają dość krytyczny stosunek do takiej formy nauczania, co pokazują badania opinii.
 

Zagrożenie wirusem i zimnem

Przejście na zdalny tryb nauczania od nowego roku zapowiadają już niektóre uczelnie wyższe. Jak będzie wyglądała sytuacja z ogrzewaniem szkół? Tego jeszcze nie wiadomo i samorządy przygotowują się na różne scenariusze. Tymczasem władze oświatowe wcześnie przygotowały przepisy w razie sytuacji kryzysowej i określiły warunki działania placówek edukacyjnych w trybie nauki zdalnej.
 
870 closed 5932345 1280
 
Jedynie co 25 Polak uważa, że szkoły są bardzo dobrze przygotowane technicznie na ponowną naukę zdalną. W ciągu ostatniego okresu zakażenia koronawirusem diagnozowano średnio u ok. 3 tys. osób na dobę – wynika z danych publikowanych na stronie resortu zdrowia. Wraz z sezonem jesiennym zachorowań na COVID-19 może jednak przybywać, choć sam wirus ma być już słabszy i nie tak groźny. Władze nadal zachęcają określone grupy osób do przyjmowania kolejnych dawek szczepionki (minister zdrowia – jak podano - zaszczepił się po raz czwarty).


Zbyt niskie temperatury też mogą spowodować zamknięcie szkół

Do tego wciąż nie można być pewnym, czy wystarczy energii, by ogrzać w tym roku szkolne pomieszczenia. Rządzący zapewniają, że takich braków nie będzie.
 
870 pexels mart production 8473003

Nowelizacja prawa oświatowego zobowiązała dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek do zorganizowania nauki zdalnej nie tylko w sytuacji epidemii, ale również z powodu nieodpowiedniej temperatury na zewnątrz, ale i w pomieszczeniach, mogącej zagrażać zdrowiu uczniów.


Prawie połowa badanych uważa naukę zdalną za mniej efektywną

Prawdopodobnie i w tym roku dzieci i nauczyciele będą przez jakiś czas spotykać na lekcjach online. Dlatego ClickMeeting, polska platforma do webinarów i wideokonferencji, postanowiła sprawdzić, co na ten temat myślą Polacy.

Respondenci zostali zapytani o to, czy edukacja online może być tak samo efektywna, jak stacjonarna. 25 proc. Polaków stwierdziło, że nauka zdalna może być tak samo skuteczna, jak stacjonarna, pod warunkiem, że model ten dotyczy jedynie przedmiotów teoretycznych. Z kolei 20 proc. odpowiedziało, że edukacja online może być tak samo efektywna, jednak zależy to od podejścia ucznia czy studenta oraz od kompetencji nauczyciela.
 
870 pexels august de richelieu 4261268

Z kolei 49 proc. Polaków uważa, że nauka zdalna zawsze będzie mniej efektywna od tej w modelu stacjonarnym. Zaledwie 6 proc. badanych nie ma na ten temat zdania.

Trzeba przypomnieć, że nauka zdana i związana z nią izolacja dzieci młodzieży bardzo negatywnie wpłynęła na kondycje fizyczna i szczególnie psychiczną młodych osób. Znacznie zwiększyła się liczna młodzieży cierpiących na depresje i dokonujących prób samobójczych.
 

Czy szkoły są gotowe do ponownego wdrożenia zdalnej edukacji

Nieco ponad jedna trzecia badanych, a dokładnie 38 proc., uważa, że szkoły i uczelnie są gotowe na ponowne przejście w tryb edukacji online. 23 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Wśród Polaków wciąż dominuje jednak przekonanie, że placówki edukacyjne w obecnej sytuacji nie są jeszcze odpowiednio przygotowane do powrotu nauki zdalnej – takie stanowisko wyraża 40 proc. respondentów.
 
870 virtual learning 6089380 1280

Trochę lepiej prezentuje się pogląd Polaków na temat przygotowania szkół pod względem technicznym do prowadzenia nauki zdalnej lub hybrydowej.

Choć zaledwie co 25 Polak, a więc jedynie 4 proc. badanych, uważa, że szkoły są bardzo dobrze przygotowane, jeśli chodzi o zaplecze techniczne, to 35 proc. respondentów ocenia, że jest dobrze w tej sprawie.

Badanie wskazało, że w tej sprawie jest taki sam odsetek zadowolonych, jak i negatywnie nastawionych. 31 proc. badanych źle ocenia pod tym względem placówki, a 8 proc. – bardzo źle. 22 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

CZYTAJ TAKŻE:
 

Oprac.: wit
Źródło: spidersweb.pl/bizblog
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com