candle 1785707 1280Ewa Piotrowska
pedagog


Poznając różne teksty kultury dowiadujemy się, jak ważną rolę odgrywały tradycje w życiu naszych przodków. Mieszkańcy wsi Lipce w "Chłopach " Władysława Reymonta bardzo starannie przygotowują się do świąt religijnych. Bohater "Skrzypka na dachu", stary mleczarz, tłumaczy swoim dorosłym już córkom, że tradycja to coś najważniejszego na świecie. Czy zabiegany człowiek XXI wieku ma ochotę myśleć o pielęgnowaniu zwyczajów, czy warto je celebrować?

Tradycje są różne - rodzinne, religijne, narodowe i takie, które pielęgnuje zbiorowość, wspólnota, na przykład szkoła. W rodzinie wzrastamy, uczymy się życia, a ojciec i matka dla małego dziecka są największym autorytetem. To właśnie dla dzieci tak ważne są święta jak np. Boże Narodzenie. I nie chodzi tylko o wigilijne prezenty, ale o czas spędzony z rodzicami. Niemniej ważne jest również wspólne celebrowanie z dziećmi innych świąt, np. Wszystkich Świętych.

Dzieci bardzo chętnie słuchają opowieści swoich babć czy dziadków "jak to kiedyś bywało". Dobrze jest , gdy każda rodzina ma swoje zwyczaje, które starannie pielęgnuje, na przykład jeden wspólny posiłek dziennie.

Szkoła natomiast, to miejsce przekazywania młodym ludziom wartości patriotycznych. Można to czynić przy okazji celebrowania świąt narodowych, ale również na co dzień. Z wielką radością słyszę, że coraz częściej młodzież szkolna z okazji dnia Wszystkich Świętych czy 11 listopada porządkuje zaniedbane groby powstańców, to bardzo piękne. Najpierw jednak dzieci muszą się czegoś dowiedzieć o historii naszego kraju, a to już rola dorosłych.

Jan Paweł II powiedział, że naród, który nie chce znać swojej przeszłości, nie interesuje się nią, nie ma przed sobą przyszłości. Dobrze jest więc szanować tradycję i przekazywać ją ludziom młodym. A młode pokolenie, jak pisał Adam Asnyk w wierszu „Do młodych”, "niechaj nie depcze przeszłości ołtarzy, choć ma doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i młodzi winni im cześć!”.

"Każda epoka ma swe własne cele", istotne jednak, żeby poznawać historię swego kraju, rodziny i zaczerpnąć z przeszłości to, co wartościowe.