Rząd przedstawił założenia Polskiego Ładu. Zawarł tam rozwiązania skierowane do rodzin. Jakie mają znaczenie? O komentarz poprosiliśmy dr hab. prof. UAM Michała A. Michalskiego, kulturoznawcę i etyka pracy, prezesa Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, eksperta Polskiego Forum Rodziców. Przytaczamy jego opinię.

- W ogłoszonym niedawno Polskim Ładzie znalazło się kilka bardzo ważnych i ciekawych rozwiązań prorodzinnych. Choć temat rodziny nie wydawał się w jakiś sposób szczególnie wyodrębniony na tle wszystkich rozwiązań, to warto dostrzec, że Polska polityka rodzinna została wzbogacona o kilka nowych rozwiązań, które nakierowane są na podniesienie dzietności.

- Przyglądając się tym rozwiązaniem na pewno widać, że w jakimś stopniu inspiracją dla nich była węgierska polityka prorodzinna. Warto jeszcze dodać, że spoglądając ogólnie na Polski Ład można odnieść wrażenie, że perspektywa rodziny i znaczenie rodziny dla rozwoju społeczno-gospodarczego jest w nim wyraźnie obecna.

- Należy mieć nadzieję, że zaproponowane rozwiązania okażą się atrakcyjne dla współczesnych Polaków i przełożą się na prorodzinne decyzje Polaków, uzupełniając zarazem katalog narzędzi polityki rodzinnej zainicjowanej w 2015 roku. To dobry sygnał pokazujący, że polski rząd rozumie znaczenie rodziny dla rozwoju, na którym nam wszystkim zależy.

Oprac. el, wt

Zdjęcie: A. Makowska